37 min

14 - היחס לתארי ההגשמה (ב‪)‬ ילמד ענוים דרכו - שנה א (שיעורי העמקה) | הרב רן כלילי

    • Judaism

בשיעור הקודם, הבאנו שתי תשובות לשאלת השימוש בתארי ההגשמה (להמון - משל, לנביאים - דרך להבין את היחס בין האדם לא-לוהיו). בשיעור הזה נעמיק עוד, ונראה כי תארי ההגשמה רומזים לדרך בה אפשר לחוות ולהיפגש עם הא-ל, המפגש הסובייקטיבי מאפשר ללב להיפגש עם הא-ל, לפי האופן שהוא מופיע לפני האדם.

בשיעור הקודם, הבאנו שתי תשובות לשאלת השימוש בתארי ההגשמה (להמון - משל, לנביאים - דרך להבין את היחס בין האדם לא-לוהיו). בשיעור הזה נעמיק עוד, ונראה כי תארי ההגשמה רומזים לדרך בה אפשר לחוות ולהיפגש עם הא-ל, המפגש הסובייקטיבי מאפשר ללב להיפגש עם הא-ל, לפי האופן שהוא מופיע לפני האדם.

37 min