37 min

#15 Utfordrer lærebokmarkedet med Historie på tvers – Nils Håkon Nordberg, forfatter Første opplag

    • Books

Hvorfor må historieundervisning være så enveis og kjedelig? Nils Håkon Nordberg er lektor ved en videregående skole og har funnet sin egen måte å formidle verdenshistorien på, hvor han tar tak i dagsaktuelle tema og gir elevene overraskelser som engasjerer. 
Nils Håkon fikk mulighet til å delta i utviklingen av et lærebokverk hos et større forlag, men fikk ikke gjennomslag for ideene sine. Dermed tvilte han seg fram til å satse en halv million på å lage en ny type historiebok for videregående skole: Historie på tvers, som han ga ut selv. Tilhørende plakat og brettspill har det også blitt. Et dristig prosjekt et marked hvor de store forlagene hittil har vært nærmest enerådende. 
Se Nils Håkon Nordbergs forfatterprofil på BoldBooks

Hvorfor må historieundervisning være så enveis og kjedelig? Nils Håkon Nordberg er lektor ved en videregående skole og har funnet sin egen måte å formidle verdenshistorien på, hvor han tar tak i dagsaktuelle tema og gir elevene overraskelser som engasjerer. 
Nils Håkon fikk mulighet til å delta i utviklingen av et lærebokverk hos et større forlag, men fikk ikke gjennomslag for ideene sine. Dermed tvilte han seg fram til å satse en halv million på å lage en ny type historiebok for videregående skole: Historie på tvers, som han ga ut selv. Tilhørende plakat og brettspill har det også blitt. Et dristig prosjekt et marked hvor de store forlagene hittil har vært nærmest enerådende. 
Se Nils Håkon Nordbergs forfatterprofil på BoldBooks

37 min