52 sec

156: Chỉ số IQ cao là kết quả của việc con vui học, chứ không phải là kết quả của việc cố gắng học chỉ để tăng IQ Lời Khuyên Nuôi Dạy Con - Shichida Maxim

    • How To

Maxim 156 - Dạy con một cách tích cực thì một cách tự nhiên, chỉ số IQ của con cũng sẽ tăng. IQ cao là kết quả của việc trẻ được nuôi dạy một cách tích cực. Cha mẹ sẽ đạt được kết quả này nếu chuẩn bị cho con một không khí học tập và vuichơi lành mạnh, hào hứng. Bạn không nên gây áp lực cho concũng như cho chính mình. Cha mẹ cần nhớ rằng trẻ sẽ chỉ phát triển được những thế mạnh của mình khi trẻ vui vẻ thực hiện các hoạt động mà thôi - Prof. Shichida.

© 2020 Brainworks Lab. All rights reserved. Voice Artist: Shinju Ngoc Bui

Maxim 156 - Dạy con một cách tích cực thì một cách tự nhiên, chỉ số IQ của con cũng sẽ tăng. IQ cao là kết quả của việc trẻ được nuôi dạy một cách tích cực. Cha mẹ sẽ đạt được kết quả này nếu chuẩn bị cho con một không khí học tập và vuichơi lành mạnh, hào hứng. Bạn không nên gây áp lực cho concũng như cho chính mình. Cha mẹ cần nhớ rằng trẻ sẽ chỉ phát triển được những thế mạnh của mình khi trẻ vui vẻ thực hiện các hoạt động mà thôi - Prof. Shichida.

© 2020 Brainworks Lab. All rights reserved. Voice Artist: Shinju Ngoc Bui

52 sec