46 sec

160: Nếu bạn trang bị cho con kỹ năng hùng biện, trẻ sẽ biết cách suy nghĩ và có mong muốn bày tỏ bản thân‪.‬ Lời Khuyên Nuôi Dạy Con - Shichida Maxim

    • How To

Maxim 160 - Hùng biện là kỹ năng bày tỏ suy nghĩ bằng ngôn từ. Kỹ năng này yêu cầu nhìn nhận một vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau. Hãy giúp trẻ Sử dụng kỹ năng hùng biện bằng cách nói những câu như: ""Nếu mẹ là..........."", Vì Nếu ba mẹ khuyến khích con thay đổi cách nhìn nhận tình huống thông qua cách bạn nghĩ, thì con bạn sẽ sâu sắc vấn đề hơn.- Prof. Shichida.

© 2020 Brainworks Lab. All rights reserved. Voice Artist: Shinju Ngoc Bui

Maxim 160 - Hùng biện là kỹ năng bày tỏ suy nghĩ bằng ngôn từ. Kỹ năng này yêu cầu nhìn nhận một vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau. Hãy giúp trẻ Sử dụng kỹ năng hùng biện bằng cách nói những câu như: ""Nếu mẹ là..........."", Vì Nếu ba mẹ khuyến khích con thay đổi cách nhìn nhận tình huống thông qua cách bạn nghĩ, thì con bạn sẽ sâu sắc vấn đề hơn.- Prof. Shichida.

© 2020 Brainworks Lab. All rights reserved. Voice Artist: Shinju Ngoc Bui

46 sec