53 sec

161: Bằng trí tưởng tượng, ta có thể biến mọi chuyện gần với thực tế hơn‪.‬ Lời Khuyên Nuôi Dạy Con - Shichida Maxim

    • How To

Maxim 157 - Nếu bạn nghĩ rằng ""Tại sao tôi không hạnh phúc,"" bạn sẽ khiến những tình huống xung quanh diễn ra theo cách bạn không hạnh phúc. Ngược lại, nếu bạn nghĩ ""Tôi thực sự hạnh phúc"", bạn sẽ cảm nhận được niềm vui trong mọi tình huống, và hạnh phúc sẽ đến với bạn. Cũng tương như vậy, hãy hình thành thói quen suy nghĩ tích cực trong việc bạn giúp đỡ người khác - Prof. Shichida.

© 2020 Brainworks Lab. All rights reserved. Voice Artist: Shinju Ngoc Bui

Maxim 157 - Nếu bạn nghĩ rằng ""Tại sao tôi không hạnh phúc,"" bạn sẽ khiến những tình huống xung quanh diễn ra theo cách bạn không hạnh phúc. Ngược lại, nếu bạn nghĩ ""Tôi thực sự hạnh phúc"", bạn sẽ cảm nhận được niềm vui trong mọi tình huống, và hạnh phúc sẽ đến với bạn. Cũng tương như vậy, hãy hình thành thói quen suy nghĩ tích cực trong việc bạn giúp đỡ người khác - Prof. Shichida.

© 2020 Brainworks Lab. All rights reserved. Voice Artist: Shinju Ngoc Bui

53 sec