39 min

168. Inflationen mjuknar Börssnack med Hansén & Olavi

    • Investing

I veckans avsnitt diskuteras bland annat svagare bostadsmarknad och mjuknande inflationsdata. Finns det utrymme för ett fortsatt bear market rally på aktiemarknaden och hur spelar vi sommarbörsen? Erik berättar om sina principer han använder i investeringsprocessen och vad han arbetar med om dagarna. Tack för att du lyssnar!
IG webinar: https://www.ig.com/se/webinar-och-tradingevent

I veckans avsnitt diskuteras bland annat svagare bostadsmarknad och mjuknande inflationsdata. Finns det utrymme för ett fortsatt bear market rally på aktiemarknaden och hur spelar vi sommarbörsen? Erik berättar om sina principer han använder i investeringsprocessen och vad han arbetar med om dagarna. Tack för att du lyssnar!
IG webinar: https://www.ig.com/se/webinar-och-tradingevent

39 min