47 min

19. לב אריה דובינסקי - חוקר משטרת ישראל בתחום הפשע המאורגן בקרב יוצאי ברית המועצות לשעב‪ר‬ סיפורים קטנים של העלייה הגדולה

    • Documentary

ראיון עם לב אריה דובינסקי, חוקר משטרת ישראל לשעבר המתמחה במלחמה בפשע מאורגן בקרב יוצאי בריה''מ. בילדותו נמלטה משפחתו מאוקראינה לעיר סברדלובסק שברוסיה עקב אנטישמיות. אבל העיר הזאת נשלטה על ידי כנופיות פשע. וכאשר אריה עלה לישראל לפני כ30 שנה, הוא פגש כאן את אותן הכנופיות מקרב דוברי רוסית. הוא החליט להילחם בהם
אתם תשמעו בפרק
המשפחה בורחת מאוקראינה לרוסיה בגלל אנטישמיות
דייג עם פיתיון חי בילדות ובעבודת חוקר משטרהיהוד
קבלת תעודת הבגרות המתחילה במילה "יהודי"
תופעת הסחר בבני אדם בישראל
ניקיון הבית

ערוצי ההתקשרות עם לב אריה דובינסקי
ariedubi@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005490636090
https://vk.com/ariedubi
הערוץ של לב אריה דובינסקי ביו טיוב
https://www.youtube.com/channel/UC0lPNRUkt4CBFKQ_NhgBpAQ

ראיון עם לב אריה דובינסקי, חוקר משטרת ישראל לשעבר המתמחה במלחמה בפשע מאורגן בקרב יוצאי בריה''מ. בילדותו נמלטה משפחתו מאוקראינה לעיר סברדלובסק שברוסיה עקב אנטישמיות. אבל העיר הזאת נשלטה על ידי כנופיות פשע. וכאשר אריה עלה לישראל לפני כ30 שנה, הוא פגש כאן את אותן הכנופיות מקרב דוברי רוסית. הוא החליט להילחם בהם
אתם תשמעו בפרק
המשפחה בורחת מאוקראינה לרוסיה בגלל אנטישמיות
דייג עם פיתיון חי בילדות ובעבודת חוקר משטרהיהוד
קבלת תעודת הבגרות המתחילה במילה "יהודי"
תופעת הסחר בבני אדם בישראל
ניקיון הבית

ערוצי ההתקשרות עם לב אריה דובינסקי
ariedubi@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005490636090
https://vk.com/ariedubi
הערוץ של לב אריה דובינסקי ביו טיוב
https://www.youtube.com/channel/UC0lPNRUkt4CBFKQ_NhgBpAQ

47 min