2 min

2. En kort introduktion till mångfald och inkludering av Madeleine Opira En Inkluderande Arbetsmarknad

    • Careers

I denna delen av symposiet introducerar Madeleine Opira begreppet mångfald och inkludering. 

Madeleine är grundare till Tanke- och handlingssmedjan som arbetar för att ändra förutsättningarna och förbättra framtidstron hos unga som bor i miljonprogrammen. För sitt uthålliga arbete har Madeleineutsetts till Årets Uppstickare av Shortcut och en av Sveriges framtida mäktigaste personer under kategorin alternativa opinionsbildare av TCO.

Hon har dessutom skrivit boken Generation Integration, utpekats som förändringsledare av Reach for change och innehar en Master of Science i Social Business & Entrepreneurship från London School of Economics samt en examen i juridik från Leicester University.

Detta avsnitt är en del av symposiet Ett Inkluderande Sverige 2022 som hölls i mars 2022.

Läs mer om Mitt Liv: www.mittliv.com  

Följ oss: 

https://www.instagram.com/mittlivab/ 

https://www.facebook.com/MittLivAB

I denna delen av symposiet introducerar Madeleine Opira begreppet mångfald och inkludering. 

Madeleine är grundare till Tanke- och handlingssmedjan som arbetar för att ändra förutsättningarna och förbättra framtidstron hos unga som bor i miljonprogrammen. För sitt uthålliga arbete har Madeleineutsetts till Årets Uppstickare av Shortcut och en av Sveriges framtida mäktigaste personer under kategorin alternativa opinionsbildare av TCO.

Hon har dessutom skrivit boken Generation Integration, utpekats som förändringsledare av Reach for change och innehar en Master of Science i Social Business & Entrepreneurship från London School of Economics samt en examen i juridik från Leicester University.

Detta avsnitt är en del av symposiet Ett Inkluderande Sverige 2022 som hölls i mars 2022.

Läs mer om Mitt Liv: www.mittliv.com  

Följ oss: 

https://www.instagram.com/mittlivab/ 

https://www.facebook.com/MittLivAB

2 min