20 min

22|04|15 | Milan Kramoliš | Jeden za všechny Na Ceste Brno

    • Christianity

Toto je mé přikázání: Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. (Jan 15:12-13)


Ježíšova oběť je v jeho pojetí tím největším skutkem lásky
Udělal to pro nás jako pro své přátele
Tak jak On miluje nás – tedy láskou, jejíž velikost se vyjadřuje obětí – bychom se měli milovat i my navzájem a dělat to jedni pro druhé jako pro přátele

Filipským 2:5-8

Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš: Ačkoli sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe: přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti – k smrti na kříži!V poslední době jsem slyšel brát různé agresory, diktátory a manipulátory do svých úst Bibli. Nedávno i dnešní verš - "Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele", použil Putin, když se snažil ospravedlnit útok na Ukrajinu.

Ale on a jemu podobní se pletou, nepochopili tu zvěst Velikonoc. Ježíš se za nás obětoval – jeden umřel za všechny. To je ta zvěst, to je to, co si dnes připomínáme.

Mnozí ti Putinovi podobní vedou mnohé na smrt, aby umřeli za ně, za jednoho vůdce. To není ale zvěst, křesťanství.

Ta opravdová zvěst Velikonoc je obráceně – jeden, který se obětoval pro všechny ostatní!

Toto je mé přikázání: Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. (Jan 15:12-13)


Ježíšova oběť je v jeho pojetí tím největším skutkem lásky
Udělal to pro nás jako pro své přátele
Tak jak On miluje nás – tedy láskou, jejíž velikost se vyjadřuje obětí – bychom se měli milovat i my navzájem a dělat to jedni pro druhé jako pro přátele

Filipským 2:5-8

Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš: Ačkoli sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe: přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti – k smrti na kříži!V poslední době jsem slyšel brát různé agresory, diktátory a manipulátory do svých úst Bibli. Nedávno i dnešní verš - "Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele", použil Putin, když se snažil ospravedlnit útok na Ukrajinu.

Ale on a jemu podobní se pletou, nepochopili tu zvěst Velikonoc. Ježíš se za nás obětoval – jeden umřel za všechny. To je ta zvěst, to je to, co si dnes připomínáme.

Mnozí ti Putinovi podobní vedou mnohé na smrt, aby umřeli za ně, za jednoho vůdce. To není ale zvěst, křesťanství.

Ta opravdová zvěst Velikonoc je obráceně – jeden, který se obětoval pro všechny ostatní!

20 min