13 min

3+1 Từ khóa để viết Script hiệu qu‪ả‬ Làm Podcast với The Blue Expat

    • How To

Làm sao để viết script cho podcast và thu thật tự nhiên?
Nên viết hết ra thì mới thu, hay chỉ gạch đầu dòng ý chính. 2 cách này đều có điểm cộng và hạn chế. Trong số podcast này mình sẽ nói về 3 (+1) từ khóa để giúp bạn chuẩn bị script hướng tới người nghe và thu sao cho thật tự nhiên.
3 từ khóa dựa trên chia sẻ đã đăng trên instagram @lampodcast_vn Nhớ follow để biết thêm nhiều tips nha!
Tham khảo 5 bước làm podcast và các nội dung hữu ích khác tại https://theblueexpat.com/lampodcast

Làm sao để viết script cho podcast và thu thật tự nhiên?
Nên viết hết ra thì mới thu, hay chỉ gạch đầu dòng ý chính. 2 cách này đều có điểm cộng và hạn chế. Trong số podcast này mình sẽ nói về 3 (+1) từ khóa để giúp bạn chuẩn bị script hướng tới người nghe và thu sao cho thật tự nhiên.
3 từ khóa dựa trên chia sẻ đã đăng trên instagram @lampodcast_vn Nhớ follow để biết thêm nhiều tips nha!
Tham khảo 5 bước làm podcast và các nội dung hữu ích khác tại https://theblueexpat.com/lampodcast

13 min