24 min

30. The Expert is the Message Inte bara PR

    • Business

Flera företag har enormt många duktiga medarbetare. Det kan de utnyttja i sin kommunikation och marknadsföring. Med Employee Advocacy, som det också kallas, ökar trovärdigheten, skapas en relation med målgruppen och dessutom blir det tydligt att verksamheten premierar anställda som är kunniga. Natalie och Annika pratar om värdet av Employee Advocacy, hur man går tillväga och statistik som visar att innehåll som anställda delar kan få upp till åtta gånger så högt engagemang jämfört med det som delats av ett företagskonto. 

Flera företag har enormt många duktiga medarbetare. Det kan de utnyttja i sin kommunikation och marknadsföring. Med Employee Advocacy, som det också kallas, ökar trovärdigheten, skapas en relation med målgruppen och dessutom blir det tydligt att verksamheten premierar anställda som är kunniga. Natalie och Annika pratar om värdet av Employee Advocacy, hur man går tillväga och statistik som visar att innehåll som anställda delar kan få upp till åtta gånger så högt engagemang jämfört med det som delats av ett företagskonto. 

24 min

Top Podcasts In Business