27 min

#34 Tech Writer dokumentuje, testuje, koduje, lokalizuje i projektuje, czyli człowiek renesansu w dokumentacji Tech Writer koduje

    • Technology

Czym na co dzień zajmuje się Technical Writer? A może lepiej zapytać czym się nie zajmuje?

Patrycja Pyrek studiuje informatykę i ekonometrię, uczy języka japońskiego i jednocześnie jako stażystka zdobywa techwriterskie doświadczenie. Ta różnorodność zainteresowań przejawia się również podczas jej stażu. Patrycja, poza tworzeniem dokumentacji, ma jeszcze szereg innych zadań, które pozwalają jej się rozwijać w obszarach testowania, lokalizacji i projektowania. Zresztą posłuchajcie sami!

Muzyka w intro oraz dźwięki pochodzą z kolekcji "107 Free Retro Game Sounds" dostępnej na stronie https://dominik-braun.net, udostępnianej na podstawie licencji Creative Commons license CC BY 4.0.

Informacje dodatkowe:

Selenium WebDriver: https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/

Protractor: https://www.protractortest.org/

AngularJS: https://angularjs.org/

OpenAPI: https://www.openapis.org/

Czym na co dzień zajmuje się Technical Writer? A może lepiej zapytać czym się nie zajmuje?

Patrycja Pyrek studiuje informatykę i ekonometrię, uczy języka japońskiego i jednocześnie jako stażystka zdobywa techwriterskie doświadczenie. Ta różnorodność zainteresowań przejawia się również podczas jej stażu. Patrycja, poza tworzeniem dokumentacji, ma jeszcze szereg innych zadań, które pozwalają jej się rozwijać w obszarach testowania, lokalizacji i projektowania. Zresztą posłuchajcie sami!

Muzyka w intro oraz dźwięki pochodzą z kolekcji "107 Free Retro Game Sounds" dostępnej na stronie https://dominik-braun.net, udostępnianej na podstawie licencji Creative Commons license CC BY 4.0.

Informacje dodatkowe:

Selenium WebDriver: https://www.selenium.dev/documentation/webdriver/

Protractor: https://www.protractortest.org/

AngularJS: https://angularjs.org/

OpenAPI: https://www.openapis.org/

27 min

Top Podcasts In Technology

Lex Fridman
Jason Calacanis
Jack Rhysider
NPR
WBUR
Tristan Harris and Aza Raskin, The Center for Humane Technology