27 min

38: מה הקשר בין שודדי-ים לעולם העבודה החדש‪?‬ MinDesign

    • Design

בפרק הזה תום מראיין את רועי על המבנה הארגוני של Q ועל האופן שבו אנשי הצוות מתנהלים בחברה.

רועי סיפר על המוטיבציה להקים ארגון כזה ועל מקורות ההשראה שלו.
הוא שיתף בניסיון לייצר נורמות, תהליכים ושגרות שנותנים מענה הולם לרצונות ולצרכים שלנו כאנשי מקצוע הפועלים בהקשר של שוק תחרותי.
רועי שכח לציין במפורש (אבל זה נאמר במובלע) את הערך שזה מייצר גם ללקוחות וגם לחברות וחברי Q.


שלושה נושאים מסקרנים שדיברנו עליהם במהלך הפרק:
✅ איך פיראטים היו מחלקים שלל?
✅ איך להרוויח מיליון דולר בשעה?
✅ מה זה ארגוני teal (צבע ירוק כחלחל שלא מצאתי לו תרגום מדויק ולכן בטעות השתמשתי במילה ״תכלת״).

בפרק הזה תום מראיין את רועי על המבנה הארגוני של Q ועל האופן שבו אנשי הצוות מתנהלים בחברה.

רועי סיפר על המוטיבציה להקים ארגון כזה ועל מקורות ההשראה שלו.
הוא שיתף בניסיון לייצר נורמות, תהליכים ושגרות שנותנים מענה הולם לרצונות ולצרכים שלנו כאנשי מקצוע הפועלים בהקשר של שוק תחרותי.
רועי שכח לציין במפורש (אבל זה נאמר במובלע) את הערך שזה מייצר גם ללקוחות וגם לחברות וחברי Q.


שלושה נושאים מסקרנים שדיברנו עליהם במהלך הפרק:
✅ איך פיראטים היו מחלקים שלל?
✅ איך להרוויח מיליון דולר בשעה?
✅ מה זה ארגוני teal (צבע ירוק כחלחל שלא מצאתי לו תרגום מדויק ולכן בטעות השתמשתי במילה ״תכלת״).

27 min