29 min

48. Vem är Selene Hecate och vad är en intuitiv design? Härligt Ärligt

    • Personal Journals

Härligt Ärligt har varit i kontakt med en kvinna som kallar sig för Selene Hecate och har fått varsin reading som sedan designats och tolkats genom bilderna som kom till henne. Hur går det till när hon tar fram en intuitiv design? Vad innehöll Emma och Jennies bilder, hur tolkade hon innebörden i dem och kände de att tolkningarna stämde och resonerade med dem? Har Selene Hecate alltid vetat att hon är medial och hur blir hon påverkad av att göra en reading?Och vad var det som fick Emma till tårar med hennes intuitiva design?

Härligt Ärligt har varit i kontakt med en kvinna som kallar sig för Selene Hecate och har fått varsin reading som sedan designats och tolkats genom bilderna som kom till henne. Hur går det till när hon tar fram en intuitiv design? Vad innehöll Emma och Jennies bilder, hur tolkade hon innebörden i dem och kände de att tolkningarna stämde och resonerade med dem? Har Selene Hecate alltid vetat att hon är medial och hur blir hon påverkad av att göra en reading?Och vad var det som fick Emma till tårar med hennes intuitiva design?

29 min

Top Podcasts In Personal Journals