18 min

#5 Tha thứ cho chính mình Sunhuyn Podcast

    • Self-Improvement

Sau những sai lầm, chúng ta còn lại gì?

Những trách móc và hối hận có phải khiến bạn nhiều đêm mất ngủ? Đã đến lúc nhìn sâu vào sai lầm để thấu hiểu và học cách tha thứ cho bản thân. Bạn nhé.

Sunhuyn 

Sau những sai lầm, chúng ta còn lại gì?

Những trách móc và hối hận có phải khiến bạn nhiều đêm mất ngủ? Đã đến lúc nhìn sâu vào sai lầm để thấu hiểu và học cách tha thứ cho bản thân. Bạn nhé.

Sunhuyn 

18 min