42 min

59 heliga dårar Ortodox kristen tro

    • Christianity

De heliga dårarna är en unik företeelse i Ortodoxa Kyrkan. Vad har de att göra med den asketiska traditionen? Hur ska man förstå dem? Vad kan de lära oss idag? De är dårar för Kristi skull, och bär ett kors som är dårskap för världen men avslöjar världens dårskap.

De heliga dårarna är en unik företeelse i Ortodoxa Kyrkan. Vad har de att göra med den asketiska traditionen? Hur ska man förstå dem? Vad kan de lära oss idag? De är dårar för Kristi skull, och bär ett kors som är dårskap för världen men avslöjar världens dårskap.

42 min