13 min

6_5: Tirsdagspod! Hvordan sikre at alle blir hørt‪?‬ InnovativeTeams

    • Management

I et team er det viktig at alles kompetanse kommer på bordet, rett og slett blir hørt. Men hvordan?

I et team er det viktig at alles kompetanse kommer på bordet, rett og slett blir hørt. Men hvordan?

13 min