6 min

#6 - Feel the pain | درد رو حس ک‪ن‬ Psi Podcast | پادکست سای

    • Self-Improvement

ما میخوایم توی درد نارضایتی‌مون بمونیم ازش فرار نکنیم و حسش کنیم انقدر حسش کنیم که درد این نارضایتی بیشتر از درد زحمتی بشه که باید برای ایجاد تغییر بکشیم تا بهمون روحیه‌ای که برای تغییر نیاز داریم رو بده.

www.psipodcast.ir | instagram.com/psipodcast | t.me/psipodcast | Email: psipodcast1@gmail.com

ما میخوایم توی درد نارضایتی‌مون بمونیم ازش فرار نکنیم و حسش کنیم انقدر حسش کنیم که درد این نارضایتی بیشتر از درد زحمتی بشه که باید برای ایجاد تغییر بکشیم تا بهمون روحیه‌ای که برای تغییر نیاز داریم رو بده.

www.psipodcast.ir | instagram.com/psipodcast | t.me/psipodcast | Email: psipodcast1@gmail.com

6 min

Top Podcasts In Self-Improvement