25 min

#6 Rửa bát là việc của ai‪?‬ Sunhuyn Podcast

    • Self-Improvement

Rửa bát là việc của ai? Đàn ông chỉ nên làm việc lớn? Phụ nữ làm việc nhỏ? Chúng ta hãy cùng nhau trò chuyện trong podcast này nhé.

Xem video của mình trên kênh youtube Sunhuyn nhé.

Rửa bát là việc của ai? Đàn ông chỉ nên làm việc lớn? Phụ nữ làm việc nhỏ? Chúng ta hãy cùng nhau trò chuyện trong podcast này nhé.

Xem video của mình trên kênh youtube Sunhuyn nhé.

25 min