54 min

61 rekonstruktion kontra tradition Ortodox kristen tro

    • Christianity

Vad är den heliga traditionen, och varför värderar vi och slår vakt om den? I jämförelse med två olika slags försök till rekonstruktion av urkyrkan låter jag traditionen i Kyrkan framträda som liv och grundval för sund tro och teologi.

Vad är den heliga traditionen, och varför värderar vi och slår vakt om den? I jämförelse med två olika slags försök till rekonstruktion av urkyrkan låter jag traditionen i Kyrkan framträda som liv och grundval för sund tro och teologi.

54 min