36 min

76. Professionellt språk Förskolepodden: Vi pratar förskola

    • Education

Vad är ett professionellt språk i förskolan och varför behöver vi det? Vi har träffat Linda Gustafsson och Linda Johnston Bergsten, förskollärare och förskoleagenter för att prata om ords betydelse och innebörden av de begrepp som vi använder. 
Följ oss på Instagram och Facebook: @forskolepodden
www.forskolepodden.se

Vad är ett professionellt språk i förskolan och varför behöver vi det? Vi har träffat Linda Gustafsson och Linda Johnston Bergsten, förskollärare och förskoleagenter för att prata om ords betydelse och innebörden av de begrepp som vi använder. 
Följ oss på Instagram och Facebook: @forskolepodden
www.forskolepodden.se

36 min

Top Podcasts In Education