33 min

80. KASAM på arbetsplatsen Förskolepodden: Vi pratar förskola

    • Education

Vi träffar Camilla Dahlén som är rektor och bra på det här med KASAM på arbetsplatsen och att få alla att känna sig viktiga och delaktiga.
Vi pratar om vad KASAM, begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet egentligen betyder och hur det blir användbart och till verktyg i praktiken. 
Följ oss på Instagram och på Facebook @forskolepodden
forskolepodden.se

Vi träffar Camilla Dahlén som är rektor och bra på det här med KASAM på arbetsplatsen och att få alla att känna sig viktiga och delaktiga.
Vi pratar om vad KASAM, begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet egentligen betyder och hur det blir användbart och till verktyg i praktiken. 
Följ oss på Instagram och på Facebook @forskolepodden
forskolepodden.se

33 min

Top Podcasts In Education

Mel Robbins
Dr. Jordan B. Peterson
Duolingo
Jordan Harbinger
TED
Duolingo