30 min

#82 Anne - To år etter selvmordet Selvmords Podden

    • Mental Health

Hvordan er livet to år etter at man opplever et selvmord i familien?
Anne forteller litt om hvordan livet er nå, og ikke minst hvilke erfaringer hun har gjort seg i disse to årene.

Her kan du få hjelp:  

- Trenger du akutt hjelp ring 113!

Kirkens SOS: Døgnåpen
kristetelefon, tlf 22 40 00 40

Mental Helse: Døgnåpen krisetelefon, tlf 11 61 23

LEVE: Landsforeningen for etterlatte ved selvmord

Legevakten: tlf 116 117

Kors på Halsen (Røde Kors): Lavterskel samtaletelefon for barn og unge under 18,  
Tel. 800 33 321  (Mandag til fredag, kl 14-20)

Stiftelsen Elpis Selvmordsforebygging
-arbeider for at selvmordsnære og deres pårørende får den hjelpen de trenger.

Stiftelsen Lillebrors Minne
-omsorg for etterlatte


#ikke1til #selvmord #åpenhetredderliv #ikkegiopp #selvmordspodden #selvmordsforebygging #endagavgangen #antistigma #nytthåp #etterlatte

Hvordan er livet to år etter at man opplever et selvmord i familien?
Anne forteller litt om hvordan livet er nå, og ikke minst hvilke erfaringer hun har gjort seg i disse to årene.

Her kan du få hjelp:  

- Trenger du akutt hjelp ring 113!

Kirkens SOS: Døgnåpen
kristetelefon, tlf 22 40 00 40

Mental Helse: Døgnåpen krisetelefon, tlf 11 61 23

LEVE: Landsforeningen for etterlatte ved selvmord

Legevakten: tlf 116 117

Kors på Halsen (Røde Kors): Lavterskel samtaletelefon for barn og unge under 18,  
Tel. 800 33 321  (Mandag til fredag, kl 14-20)

Stiftelsen Elpis Selvmordsforebygging
-arbeider for at selvmordsnære og deres pårørende får den hjelpen de trenger.

Stiftelsen Lillebrors Minne
-omsorg for etterlatte


#ikke1til #selvmord #åpenhetredderliv #ikkegiopp #selvmordspodden #selvmordsforebygging #endagavgangen #antistigma #nytthåp #etterlatte

30 min