29 min

Aage Falkanger og Åslaug Haga – Lojalitet og åpenhet (5:6‪)‬ Godt byråkratskjønn

    • Government

Aage Falkanger, Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen (Sivilombudet) 2014-2019.

Åslaug Haga, kulturminister 1999-2000 i Bondevik I-regjeringen, samt kommunal- og regionalminister 2005-2007 og olje- og energiminister 2007-2008 i Stoltenberg II-regjeringen.

Programleder er Fridthjof Søgaard, strategidirektør i Forsvarsdepartementet (FD). Tidligere ekspedisjonssjef med ansvar for det fellesdepartementale Byråkratprogrammet.

I departementene møtes politikk og forvaltning. Embetsverket skal på den ene siden ivareta hensynet til faglighet og kontinuitet over tid, og på den andre siden bistå den til enhver tid sittende regjering i å utvikle og gjennomføre regjeringens politikk.

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har fastsatt retningslinjer om forholdet mellom politisk ledelse og embetsverk. Retningslinjene inneholder en oversikt over syv sentrale plikter for embetsverket og omtaler regelverk som setter rammer for samspillet mellom politisk ledelse og embetsverk.

Denne podkastserien synliggjør noen utfordringer som kan oppstå i samarbeidet mellom politisk ledelse og embetsverk.

Les mer på: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/om-forholdet-mellom-politisk-ledelse-og-embetsverk/id2626841

Aage Falkanger, Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen (Sivilombudet) 2014-2019.

Åslaug Haga, kulturminister 1999-2000 i Bondevik I-regjeringen, samt kommunal- og regionalminister 2005-2007 og olje- og energiminister 2007-2008 i Stoltenberg II-regjeringen.

Programleder er Fridthjof Søgaard, strategidirektør i Forsvarsdepartementet (FD). Tidligere ekspedisjonssjef med ansvar for det fellesdepartementale Byråkratprogrammet.

I departementene møtes politikk og forvaltning. Embetsverket skal på den ene siden ivareta hensynet til faglighet og kontinuitet over tid, og på den andre siden bistå den til enhver tid sittende regjering i å utvikle og gjennomføre regjeringens politikk.

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har fastsatt retningslinjer om forholdet mellom politisk ledelse og embetsverk. Retningslinjene inneholder en oversikt over syv sentrale plikter for embetsverket og omtaler regelverk som setter rammer for samspillet mellom politisk ledelse og embetsverk.

Denne podkastserien synliggjør noen utfordringer som kan oppstå i samarbeidet mellom politisk ledelse og embetsverk.

Les mer på: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/om-forholdet-mellom-politisk-ledelse-og-embetsverk/id2626841

29 min