87 episodes

כל מה שחשוב ליועמ״ש

ACC בדרכי‪ם‬ בדרכים ACC

  • Education

כל מה שחשוב ליועמ״ש

  פרק 87 - חבות המוכר במכירת דירה ”על הנייר”

  פרק 87 - חבות המוכר במכירת דירה ”על הנייר”

  המשמעויות של פסק הדין בענין נטע מור נגד אלעד ישראל מגורים וההשלכות על האחריות והחבות של מוכרי דירות "על הנייר" לגבי גילוי אקטיבי של מידע מהותי ביחס לדירת המגורים הנמכרת.
  עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד טרי אלמוזלינו ארנון ממשרד ברנע

  • 20 min
  פרק 86 - העסקת עובדים בחו”ל – חלק 3

  פרק 86 - העסקת עובדים בחו”ל – חלק 3

  אילו חשיפות יוצר המעבר לחו"ל של העובד למעסיק ולעובד בכל הקשור למערכת היחסים ביניהם? אילו פעולות כרוכות במעבר להעסקת עובד בחו"ל? נתייחס לממשק בין מערכות הדין השונות וכן נכלול סל עצות וטיפים למעסיק ולעובד שמתמודדים עם שאלת המעבר לחו"ל.עו"ד מירב לשם מארחת את  עו"ד ירון לסטרל ועו"ד אופיר קפלן ממשרד ש. הורוביץ ושות'

  • 24 min
  פרק 85 - העסקת עובדים בחו”ל – חלק 2

  פרק 85 - העסקת עובדים בחו”ל – חלק 2

  מהן השלכות המס השונות של המעבר לחו"ל של עובדים הן לגבי המעסיק והן לגבי העובד מבחינת מס הכנסה וביטוח לאומי?   עו"ד מירב לשם מארחת את  עו"ד ירון לסטרל ועו"ד אופיר קפלן ממשרד ש. הורוביץ ושות'

  • 18 min
  פרק 84 – העסקת עובדים בחו”ל – חלק 1

  פרק 84 – העסקת עובדים בחו”ל – חלק 1

  מתי עובד נחשב שכיר, מתי עצמאי ומתי הוא נכנס להגדרת "משתתף חופשי"? מי נכנס להגדרת "עמ"י"? ומה הן הדינים החלים על פרילנסרים? נבחין בין סוגי עובדים לעניין מעבר להעסקתם בחו"ל.עו"ד מירב לשם מארחת את  עו"ד ירון לסטרל ועו"ד אופיר קפלן ממשרד ש. הורוביץ ושות'

  • 16 min
  פרק 83 – תובענות ייצוגיות – חוק הספאם – חלק 2

  פרק 83 – תובענות ייצוגיות – חוק הספאם – חלק 2

  מהו "דבר פרסומת" ומה קובע חוק הספאם בנוגע למשלוח דבר פרסומת? איזו הסכמה נדרשת ממפרסם למשלוח דבר פרסומת? איך מוסרים הודעות סירוב?
  עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד הדס בקל ממשרד ארדינסט, בן נתן טולידאנו ושות'

  • 24 min
  פרק 82 - תובענות ייצוגיות - אבטחת מידע והגנת הפרטיות – חלק 1

  פרק 82 - תובענות ייצוגיות - אבטחת מידע והגנת הפרטיות – חלק 1

  אילו תובענות ייצוגיות מוגשות בתחום והאם הרשות להגנת הפרטיות מצטרפת אליהן? פסיקות מרכזיות וחקיקה בצנרת וצרור עצות להתמודדות עם הגל הגואה של התובענות הייצוגיות.
  עו"ד מירב לשם מארחת את עו"ד הדס בקל ממשרד ארדינסט, בן נתן טולידאנו ושות'

  • 24 min

Top Podcasts In Education

Mel Robbins
Dr. Jordan B. Peterson
Mark Manson
The Atlantic
The Washington Post
CAKE MEDIA