13 min

ADHD - UR ETT BARNS PERSPEKTIV ADHD LIVET

    • Mental Health

Ett avsnitt för ditt barn som har ADHD och dig som förälder som har barn med adhd. I syfte att barnet skall kunna sätta ord på sina upplevelser och känslor kopplat till diagnosen. I syfte att du som förälder förhoppningsvis skall kunna förstå ditt barn lite bättre och att ni skall kunna förstå varandra på fler sätt. Jag rekommenderar egentligen alla att lyssna vuxna och barn, med eller utan adhd för att öka förståelsen kring diagnosen.
Kontakt: hej.adhdlivet@gmail.com

Ett avsnitt för ditt barn som har ADHD och dig som förälder som har barn med adhd. I syfte att barnet skall kunna sätta ord på sina upplevelser och känslor kopplat till diagnosen. I syfte att du som förälder förhoppningsvis skall kunna förstå ditt barn lite bättre och att ni skall kunna förstå varandra på fler sätt. Jag rekommenderar egentligen alla att lyssna vuxna och barn, med eller utan adhd för att öka förståelsen kring diagnosen.
Kontakt: hej.adhdlivet@gmail.com

13 min