1 min

[Akira News] 4-11-2019: Rút chạy khỏi Syria, binh sĩ Mỹ bị tấn công Akira Pods

    • News

Trong khi di chuyển ở miền bắc Syria, đoàn binh sĩ Mỹ bị tấn công bởi nhóm vũ trang thân Thổ Nhĩ Kỳ. -Giọng đọc hỗ trợ bởi công cụ giọng nói từ Google.

---

Send in a voice message: https://anchor.fm/akira219/message

Trong khi di chuyển ở miền bắc Syria, đoàn binh sĩ Mỹ bị tấn công bởi nhóm vũ trang thân Thổ Nhĩ Kỳ. -Giọng đọc hỗ trợ bởi công cụ giọng nói từ Google.

---

Send in a voice message: https://anchor.fm/akira219/message

1 min

Top Podcasts In News