43 sec

Al-Kauther ( A River in Paradise) Ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Banal na Quran - Abdolbaset Abdossamad

    • Islam

Al-Kauther ( A River in Paradise)

Al-Kauther ( A River in Paradise)

43 sec