37 min

Anders Klingberg – Polisen med hjärtat i föreningslivet Föreningspodden

    • Sports

Polisen Anders Klingberg har ett starkt band till föreningslivet och lång erfarenhet av att i sin polisroll arbeta med ungdomar i utsatta områden. Han menar att föreningslivets roll är särskilt viktig i de resurssvaga områden där föreningslivet just nu utvecklas i helt fel riktning. På vilket sätt kan satsningar på föreningslivet utgöra brottsförebyggande åtgärder? Och hur bör beslutsfattare agera för att vända trenden och rädda föreningslivet i de områden där det kanske behövs som mest?

Polisen Anders Klingberg har ett starkt band till föreningslivet och lång erfarenhet av att i sin polisroll arbeta med ungdomar i utsatta områden. Han menar att föreningslivets roll är särskilt viktig i de resurssvaga områden där föreningslivet just nu utvecklas i helt fel riktning. På vilket sätt kan satsningar på föreningslivet utgöra brottsförebyggande åtgärder? Och hur bör beslutsfattare agera för att vända trenden och rädda föreningslivet i de områden där det kanske behövs som mest?

37 min

Top Podcasts In Sports