59 episodes

Poslouchejte ArboChat. Pořad pro všechny arboristy, zahradníky a zájemce o obor péče o dřeviny rostoucí mimo les.

ArboChat ČSOP - Arboristická Akademie

  • Education

Poslouchejte ArboChat. Pořad pro všechny arboristy, zahradníky a zájemce o obor péče o dřeviny rostoucí mimo les.

  Podcast/ArboChat #63 / Jaroslav Kolařík / Ekobenefity stromů

  Podcast/ArboChat #63 / Jaroslav Kolařík / Ekobenefity stromů

  Jaroslav Kolařík (SAFE TREES, s.r.o.) nás seznámil se současnými možnostmi kalkulací různých ekologických funkcí zeleně a jednotlivých stromů ve městech a s překvapivými výsledky některých modelových situací. Potřebujete-li numericky podložené argumenty na podporu tvrzení, že péče o stávající vzrostlé stromy se vyplatí, podívejte se na tuto epizodu ArboChatu, která vás nasměruje k potřebným informacím a nástrojům.

  Videozáznamy celých epizod jsou k dispozici na: https://vimeo.com/ondemand/arbochat/

  ČSOP - Arboristická Akademie
  Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.

  • 1 hr 19 min
  Podcast/ArboChat #62 / Jaroslav Kolařík / Dendrologický průzkum 2 - individuální hodnocení stromů

  Podcast/ArboChat #62 / Jaroslav Kolařík / Dendrologický průzkum 2 - individuální hodnocení stromů

  Tento díl ArboChatu se věnoval evidenci a hodnocení jednotlivých stromů. Úvodní prezentace Jaroslava Kolaříka mimo jiné přehledně zorientuje diváky v pojmech jako vitalita, zdravotní stav, stabilita a provozní bezpečnost. V diskusi jsme se hodně věnovali propojení dendrologického průzkumu s oceňováním (např. pro výpočet náhradních výsadeb).

  Videozáznamy celých epizod jsou k dispozici na: https://vimeo.com/ondemand/arbochat/

  ČSOP - Arboristická Akademie
  Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.

  • 1 hr 12 min
  Podcast/ArboChat #61 / Jakub Fanta / NV 339/2017 Sb. - pro stromolezce stále neznáme nařízení vlády / 25.4.2022

  Podcast/ArboChat #61 / Jakub Fanta / NV 339/2017 Sb. - pro stromolezce stále neznáme nařízení vlády / 25.4.2022

  I když se legislativa o stromolezení nezmiňuje, tak to neznamená, že se stromolezců zákony netýkají. Jakub Fanta (PAVOUCI s.r.o.) vypíchl zejména ustanovení, která se týkají kácení a dalších prací stromolezců, a přitom nekorespondují se současnými technologiemi či uskutečnitelnou praxí. Diskutovalo se především o zajištění ohroženého prostoru, o (ne)pracování osamoceně, o (ne)používání motorové pily jednou rukou a o tom, jak probíhá řešení případů, ve kterých dojde ke škodě na majetku nebo újmě na zdraví.

  Videozáznamy celých epizod ArboChatů jsou k dispozici na: https://vimeo.com/ondemand/arbochat/

  ČSOP - Arboristická Akademie
  Jakub Fanta

  • 1 hr 39 min
  Podcast/ArboChat #59 / Martin Kott / Využití tažných koní v arboristice / 4.4.2022

  Podcast/ArboChat #59 / Martin Kott / Využití tažných koní v arboristice / 4.4.2022

  Tažné koně známe především pro jejich využití v lesnictví, své uplatnění by ale mohli nalézt i v arboristice. Kromě nižších negativních dopadů na prostředí stromu (zejména kořenový systém) a životní prostředí obecně, má oproti mechanizaci kůň i praktické výhody, např. minimální nároky na manipulační prostor či snadnější úprava terénu po akci. Hodí se tedy např. pro práci v historických zámeckých areálech apod. Diskuse se v této epizodě zúčastnilo překvapivě hned několik arboristů se zkušenostmi s prací s tažnými koňmi. Dozvěděli jsme se mnoho informací z historie, současné praxe, o práci kočích i o koních samotných.

  Videozáznamy celých epizod ArboChatů jsou k dispozici na: https://vimeo.com/ondemand/arbochat/

  ČSOP - Arboristická Akademie
  Martin Kott

  • 1 hr 40 min
  Podcast/ArboChat #57 / Jaroslav Kolařík / Dendrologický průzkum 1 -základní schéma a hodnocení základních ploch / 21.3.2022

  Podcast/ArboChat #57 / Jaroslav Kolařík / Dendrologický průzkum 1 -základní schéma a hodnocení základních ploch / 21.3.2022

  V dnešní epizodě zaměřené na dendrologický průzkum jsme se nevěnovali hodnocení jednotlivých stromů, ale spíše obecné metodice hodnocení. Jaroslav Kolařík popsal, jak lze efektivně a zodpovědně přistupovat k evidenci stromů a ke kontrole jejich stavu, má-li jich vlastník (např. obec) velké množství. Následně jsme diskutovali mimo jiné o plánech péče, o (ne)zahrnování biologického aspektu do hodnocení a o předpokládaných trendech v oblasti hodnocení stromů v Evropě, např. o zdánlivé drobnosti, kterou je odstraňování slova "defekt" z arboristického slovníku.

  Videozáznam celé epizody je k dispozici na: https://vimeo.com/ondemand/arbochat/

  ČSOP - Arboristická Akademie
  Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.

  • 1 hr 35 min
  Podcast/ArboChat #56 / Jakub Fanta / NV 362/2005 Sb. - postavení stromolezení v právním systému ČR a s tím související praxe / 14.3.2022

  Podcast/ArboChat #56 / Jakub Fanta / NV 362/2005 Sb. - postavení stromolezení v právním systému ČR a s tím související praxe / 14.3.2022

  Tato epizoda ArboChatu se zaměřila na legislativní předpis o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky, který se vztahuje i na stromolezení. Jakub Fanta představil, v čem vidí úskalí aplikace tohoto nařízení vlády do stromolezecké praxe, co se naopak nejvíce podceňuje a na co si opravdu dát pozor. Vysvětlil, jaký je rozdíl mezi pracovními polohovacími systémy a prostředky pro zachycení pádu a pro co jsou/nejsou určeny. Diskutovali jsme mimo jiné: o práci z plošiny, kontrole vybavení, evakuační připravenosti, jaké trendy lze v oblasti bezpečnosti práce na stromech očekávat a jak je tomu nyní v zahraničí.

  Videozáznam celé epizody je k dispozici na: https://vimeo.com/ondemand/arbochat/

  ČSOP - Arboristická Akademie
  Jakub Fanta

  • 50 min

Top Podcasts In Education

Mel Robbins
The Atlantic
Dr. Jordan B. Peterson
Purdue University
TED
Duolingo