50 episodes

Welcome to Armenian Nights Radio. The first and only podcast dedicated to Armenian American humor culture, and art. Art has always been the common thread that has sewn Armenian culture together across thousands of years of displacement and flourish. The best way to pass down our traditions and cultural nuances has been through our art, writings, and songs. We feel that Armenian Nights comedy is a place to come together and continue that heritage through humor and to bring to the forefront the best Armenian talent from across the country. With this podcast we hope to bring the voice of the next generation of Armenian artists to the rest of the world. Brought to you by LineupMedia.fm

Armenian Nights Radio LineupMedia.fm

    • Comedy
    • 4.6, 8 Ratings

Welcome to Armenian Nights Radio. The first and only podcast dedicated to Armenian American humor culture, and art. Art has always been the common thread that has sewn Armenian culture together across thousands of years of displacement and flourish. The best way to pass down our traditions and cultural nuances has been through our art, writings, and songs. We feel that Armenian Nights comedy is a place to come together and continue that heritage through humor and to bring to the forefront the best Armenian talent from across the country. With this podcast we hope to bring the voice of the next generation of Armenian artists to the rest of the world. Brought to you by LineupMedia.fm

Customer Reviews

4.6 out of 5
8 Ratings

8 Ratings

Gyolchyan ,

:/

ես ձեզ հինգ աստղ դնում եմ միայն նրա համար, որ Հայ եք և ուզում եմ, որ ծախկեք: Ձեր հաղորդումը մարդկությանը և հատկապես Հայ ժողովրդին ոչմի բանով պիտանի չե: Նստաց մի ժամ «գյալաջի» եք անում, անիմաստ խոսակցություններ ու անհիմք կարծիքներ: խնդրում եմ, որ փոխեք ձեր logoն և ձեր ֆորմատը:

Top Podcasts In Comedy

Listeners Also Subscribed To

More by LineupMedia.fm