22 episodes

Tiedätkö sen tunteen, kun jokin sisälläsi liikahtaa? Tunne ja järki kohtaavat. Syntyy oivallus.

Tässä podcastissa tarjoilemme lataavia hetkiä, tutkittua tietoa ja kokemuksesta kumpuaa viisautta.

Saat suomalaisten tutkijoiden ja eri alojen asiantuntijoiden seurassa uusia näkökulmia ja ajatusmalleja, joita voit soveltaa elämäsi eri tilanteissa.

Podcastin tarjoaa HOI House of Inspiration. Juontajana toimii Antti Quanta.

Näe, kuule ja koe tutut asiat uudessa valossa.

Tutustu meihin: www.hoi.club

Asiantuntija olohuoneessasi -podcast. Avarra ajatteluasi tutkitun tiedon valossa‪.‬ Antti Quanta & House of Inspiration

  • Education

Tiedätkö sen tunteen, kun jokin sisälläsi liikahtaa? Tunne ja järki kohtaavat. Syntyy oivallus.

Tässä podcastissa tarjoilemme lataavia hetkiä, tutkittua tietoa ja kokemuksesta kumpuaa viisautta.

Saat suomalaisten tutkijoiden ja eri alojen asiantuntijoiden seurassa uusia näkökulmia ja ajatusmalleja, joita voit soveltaa elämäsi eri tilanteissa.

Podcastin tarjoaa HOI House of Inspiration. Juontajana toimii Antti Quanta.

Näe, kuule ja koe tutut asiat uudessa valossa.

Tutustu meihin: www.hoi.club

  21. Intuition kehittäminen - Asta Raami & Minna Tervamäki

  21. Intuition kehittäminen - Asta Raami & Minna Tervamäki

  Tässä erikoisjaksossa intuitiotutkija Asta Raami ja Nerokas intuitio -kurssin käynyt Minna Tervamäki keskustelevat intuition kehittämisestä ja Minnan kurssikokemuksista.

  Jakso avaa paljon ajatuksia siitä, miten tunnistat itsellesi luontaiset intuition tyypit ja keinot niiden kehittämiseen. Lisäksi keskustelu antaa näkökulmia myös muunlaisiin intuition tyyppeihin ja niiden hahmottamiseen. Tämä auttaa ymmärtämään myös itselle vieraampia tapoja ajatella ja saada tietoa.

  Lue lisää Nerokas intuitio -kurssista:

  https://www.hoi.club/asta-raami-nerokas-intuitio

  • 1 hr 2 min
  20. Maaretta Tukiainen - Koti ja vuorovaikutus

  20. Maaretta Tukiainen - Koti ja vuorovaikutus

  Miten voit vuorovaikutuksellasi luoda tilaa, jossa sekä sinä että muut voivat tulla kohdatuksi sellaisina kuin olette?

  Tässä jaksossa puhumme Hyvän mielen taidoista, Hyvän mielen vuorovaikutuksesta ja Hyvän mielen kodista tunnettun tietokirjailija Maaretta Tukiaisen kanssa tarpeista, kodista, vuorovaikutuksesta, muutoksesta ja kohdatuksi sekä näkyväksi tulemisesta.

  Lämpimästi tervetuloa mukaan matkalle! 3

  Linkit ja lähteet:


  Hyvän mielen vuorovaikutus -kurssi: https://www.hoi.club/hyvan-mielen-vuorovaikutus
  Maaretan Hyvän mielen koti -podcast löytyy Maaretan sivuilta
  Rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus - Marshall B. Rosenberg

  • 47 min
  19. Mona Moisala 2 - Aivot ja merkitys

  19. Mona Moisala 2 - Aivot ja merkitys

  “Jokainen sähköposti aktivoi aivojemme palkkiojärjestelmän. Sen takia pompimme sälätehtävästä toiseen, sen sijaan että asettuisimme niiden tärkeämpien ja mahdollisesti haastavampien tehtävien äärelle!”

  Tämä on toinen osa keskustelustamme psykologian tohtori, aivotutkija ja työterveyspsykologi Mona Moisalan kanssa.

  Monan ja Minna Huotilaisen kirjoittamassa Keskittymiskyvyn elvytysoppaassa kuvataan, että moni meistä on työelämässä oppinut keskeyttämään itse itseämme. Aivojen pitkittynyt, huonosta keskittymisestä johtuva stressitila voi aiheuttaa jopa dementian kaltaisia oireita. Kyse on kuitenkin usein itse aiheutetusta keskittymishäiriöstä, ADT:stä.

  Tässä jaksossa keskustelemme siitä, miten saisimme aivojemme palkkiojärjestelmän tukemaan aidosti merkityksellisten asioiden saavuttamista sen sijaan, että hukkuisimme sälätöihin ja keskeytyksiin.

  Tämä 33 minuutin keskustelu antaa sinulle eväitä ymmärtää omia aivojasi ja valjastaa pääsi sisällä oleva supertietokone sinulle tärkeiden asioiden saavuttamisen ja hyvinvointisi tueksi.

  Aivot ja merkitys -jakson teemoja ovat mm.:

  -Miten kehittää kykyäsi keskittyä laadukkaaseen ajatustyöhön ja pitkän tähtäimen tavoitteiden edistämiseen?
  -Minkälaiset mekanismit aktivoivat aivojesi palkkiojärjestelmää?
  -Vinkkejä aivojen hyvinvointia tukevaan elämään.

  Nauti jaksosta!

  Lähteet:

  -Keskittymiskyvyn elvytysopas (Moisala ja Huotilainen)  Lue lisää Monasta:
  www.monamoisala.com

  • 33 min
  18. Viisi minuuttia itsellesi -harjoitus

  18. Viisi minuuttia itsellesi -harjoitus

  Ota hyvä asento ja anna tämän Antti Quantan ohjaaman harjoituksen tarjota lataava hetki mielellesi ja hermostollesi. Hengittele harjoituksen aikana omaan tyyliisi ja tahtiisi.

  Harjoitus on Keskittymisen voima-kurssilta. Lue lisää:
  www.hoi.club/keskittymisen-voima

  • 5 min
  17. Mona Moisala - Aivotutkimus ja keskittymiskyky

  17. Mona Moisala - Aivotutkimus ja keskittymiskyky

  Moni meistä on pitkään ylikuormittanut aivojamme työn ja arjen tohinoissa. Nyt ne kaipaavat hellää ymmärrystä.

  Sitä meille tarjoilee aivojen asiantuntija, psykologian tohtori ja ex-aivotutkija, nykyinen työterveyspsykologi Mona Moisala.

  Yksi Monan missioista on tehdä aivotutkimuksesta kaikille ymmärrettävää ja aloitammekin keskustelumme siitä, mitä jokaisen olisi hyvä ymmärtää aivotutkimuksesta ja miten tuo tieto hyödyttää meitä arjen toiminnassa ja ajatustyössä.

  Tämä jakso vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:


  Miten aivotutkimusta tehdään?
  Miten ylläpidät aivojesi toimintakykyä?
  Mitä jokaisen olisi hyvä tietää omista aivoistaan?

  Lue lisää Monasta:
  www.monamoisala.com

  • 44 min
  16. Asta Raami - Intuitio työssä

  16. Asta Raami - Intuitio työssä

  "Ihmisajattelun nerous syntyy päättelevän älyn ja intuitiivisen järjestelmän yhteistyöstä." - intuitiotutkija Asta Raami

  Intuitiivisen järjestelmän täyden potentiaalin käyttöönotto on historiallisesti ollut pitkä ja yksinäinen tie, jonka ainoastaan aikojensa keksijät, uudistajat ja nerot ovat jaksaneet kulkea.

  Eri tieteen- ja tiedonalojen tutkimukset, kuten kognitiotiede, psykologia, tunnetutukimus ja tutkimukset joita on tehty nobelistien ja keksijöiden ajattelusta ovat viime aikoina tuoneet intuition avaimet kaikille ymmärrettäviksi. Kyse ei ole mystisestä ilmiöstä, vaan nerokkaasta ajattelun järjestelmästä.

  Hyödynnätkö työssäsi ja päätöksenteossasi tietoisesti sekä päättelevää älyä että intuitiivista järjestelmää?

  Usein pyrimme ottamaan kaiken irti päättelevästä älystämme ja jätämme huomiotta intuitiivisen järjestelmän potentiaalin, etenkin töissä ja työyhteisöissä.

  Tämä voi olla kuormittava toimintamalli, eikä se välttämättä ole paras tapa toimia, jos työskennellään syvällistä ajattelua ja luovuutta vaativien ongelmien parissa.

  Tällä kertaa podcast-vieraanamme on intuitiota, keksijöitä ja luovia ongelmanratkaisijoita tutkinut Asta Raami. Hän on tunnistanut intuitiolla olevan kolme pääasiallista tyyppiä, jotka voimme valjastaa päättelevän älymme tueksi ongelmanratkaisussa ja päätöksenteossa.

  Tässä Toisen asteen muutos - podcastin jaksossa pohdimme mm:

  -Milloin kannattaa hyödyntää päättelevää älyä, milloin intuitiota?

  -Minkälaista tietoa saamme intuition eri tyypeiltä ja miten hyödynnämme sitä?

  -Milloin intuition kautta saatava tieto on luotettavaa, milloin ei?

  -Minkälaiset rakenteet voisivat tukea yhteistä tiedon luomista ja intuition hyödyntämistä eri yhteisöissä?

  Voit jatkaa intuitioosi tutustumista mm. näiden avulla:

  Asta Raami - Nerokas intuitio (HOI-asiantuntijakurssi)

  https://www.hoi.club/nerokas-intuitio-asta-raami

  Asta Raami - Älykäs intuitio (Kustantamo S&S, 2016)

  Asta Raami - Intuitio3 (Otava, 2020)

  Daniel Kahnemann - Thinking fast and slow (ajattelun systeemit 1 ja 2)

  Kuva: Kirsi Tuura

  • 52 min