50 episodes

កម្មវិធី AVI VOICE on AMS ជាកម្មវិធីថ្មីមួយ ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមកិច្ចសហការរវាង AMS និង AVI (វិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ី) ក្នុងគោលបំណងចែករំលែកនូវចំណេះដឹង និងការវិភាគដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់ ជាពិសេសយុវជន លើប្រធានបទសំខាន់ៗ ដូចជាភូមិសាស្រ្តនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចសកលនិងក្នុងតំបន់ ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល និងនវានុវត្តន៍បច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍនូវសមត្ថភាព និងការយល់ដឹងរបស់យុវជនកម្ពុជាជំនាន់ថ្មី ក៏ដូចជា ផ្សព្វផ្សាយឲ្យអន្តរជាតិយល់ដឹង និងស្គាល់កាន់តែច្បាស់អំពីកម្ពុជា។កម្មវិធីនេះ មានចាក់ផ្សាយ ជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ វេលាម៉ោង ១១:៣០-១២:០០នាទី និងចាក់ផ្សាយឡើងវិញ ជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ វេលាម៉ោង ១១:៣០-១២:០០នាទី នៅក្នុងវិទ្យុអប្សរា FM 97MHz ។ សូមកុំភ្លេចតាមដានសណ្តាប់ទាំងអស់គ្នា។

AVI Voice on AMS Apsara Media Services (AMS)

  • News

កម្មវិធី AVI VOICE on AMS ជាកម្មវិធីថ្មីមួយ ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមកិច្ចសហការរវាង AMS និង AVI (វិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ី) ក្នុងគោលបំណងចែករំលែកនូវចំណេះដឹង និងការវិភាគដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់ ជាពិសេសយុវជន លើប្រធានបទសំខាន់ៗ ដូចជាភូមិសាស្រ្តនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចសកលនិងក្នុងតំបន់ ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាព សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល និងនវានុវត្តន៍បច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍនូវសមត្ថភាព និងការយល់ដឹងរបស់យុវជនកម្ពុជាជំនាន់ថ្មី ក៏ដូចជា ផ្សព្វផ្សាយឲ្យអន្តរជាតិយល់ដឹង និងស្គាល់កាន់តែច្បាស់អំពីកម្ពុជា។កម្មវិធីនេះ មានចាក់ផ្សាយ ជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ វេលាម៉ោង ១១:៣០-១២:០០នាទី និងចាក់ផ្សាយឡើងវិញ ជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ វេលាម៉ោង ១១:៣០-១២:០០នាទី នៅក្នុងវិទ្យុអប្សរា FM 97MHz ។ សូមកុំភ្លេចតាមដានសណ្តាប់ទាំងអស់គ្នា។

  AVIVoice Ep54: លទ្ធភាពក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ារបស់ប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ២០២២

  AVIVoice Ep54: លទ្ធភាពក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ារបស់ប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ២០២២

  វិបត្តិនយោបាយនៅភូមា គឺជាបញ្ហាស្មុគស្មាញមួយ និងរសើបសម្រាប់អាស៊ាន ដែលជាពិសេសគឺសម្រាប់ប្រធានអាស៊ានផ្ទាល់តែម្ដង។ នៅឆ្នាំ២០២២នេះ កម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ានត្រូវទទួលកាតព្វកិច្ចដ៏ចាំបាច់មួយពីប្រធានអាស៊ានឆ្នាំមុន គឺប៊្រុយណេក្នុងការសម្របសម្រួល និងស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមសម្រាប់ស្ដារស្ថានភាពនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា។

  AVIVoice Ep53: កាលានុវត្តភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជា-ចិន ក្នុងការលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិ

  AVIVoice Ep53: កាលានុវត្តភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជា-ចិន ក្នុងការលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិ

  កម្ពុជា និងចិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយគ្នា ដែលនឹងត្រូវចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ខាងមុខនេះ។ កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះ គឺជាការចាប់ផ្ដើមដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជាក្នុងការជម្រុញការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងសេដ្ឋកិច្ច ជាពិសេសដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅធំរបស់កម្ពុជាក្នុងការក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ត្រឹមឆ្នាំ២០៣០ និងប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់ត្រឹមឆ្នាំ២០៥០។

  AVIVoice Ep52: លំហអ៊ីនធឺណិត និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

  AVIVoice Ep52: លំហអ៊ីនធឺណិត និងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

  លំហអ៊ឺនធឺណិត (Cyberspace) បាននឹងកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងបរិបទនៃពិភពលោកបច្ចុប្បន្ន ជាពិសេសក្នុងទំនាក់ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ រដ្ឋនិងតួអង្គមិនមែនរដ្ឋ និងរដ្ឋនិងបុគ្គល

  AVIVoice Ep51: ភាពជាប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជាឆ្នាំ២០២២៖ អាទិភាព និងបញ្ហាប្រឈម

  AVIVoice Ep51: ភាពជាប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជាឆ្នាំ២០២២៖ អាទិភាព និងបញ្ហាប្រឈម

  កាលពីថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ កន្លងទៅនេះវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ី (AVI) បានសហការជាមួយមូលនិធិខុនរាដអាដិនណោអ៊ែរប្រចាំនៅកម្ពុជា (KAS Cambodia) បានប្រារព្ធពិធីសម្ភោធសៀវភៅដ៏សំខាន់មួយក្រោមចំណងជើង «ភាពជាប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជាឆ្នាំ២០២២៖ អាទិភាព និងបញ្ហាប្រឈម»

  AVIVoice Ep50: ការអប់រំថ្នាក់ឧត្ដមសិក្សានៅកម្ពុជា ក្នុងបរិបទនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងនាពេលអនាគត

  AVIVoice Ep50: ការអប់រំថ្នាក់ឧត្ដមសិក្សានៅកម្ពុជា ក្នុងបរិបទនៃជំងឺកូវីដ-១៩ និងនាពេលអនាគត

  វិស័យអប់រំថ្នាក់ឧត្ដមសិក្សានៅកម្ពុជាក៏ដូចជាកម្រិតសិក្សាដទៃទៀត បានផ្អាកដំណើរការមួយរយៈដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយ និងវិធីសាស្រ្តក្នុងការទប់ទល់ទៅនឹងភាពភ័យក្លាចទៅនឹងវិបត្តិកូវីដ-១៩នេះ ដោយបានជ្រើសរើសប្រើប្រាស់មធ្យោបាយការសិក្សាពីចម្ងាយដែលកម្ពុជាមិនដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ពីមុនមក គឺប្រើប្រាស់នូវបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដើម្បីអនុវត្តនូវមធ្យោបាយខាងលើនេះ

  AVIVoice Ep49: ការបោះឆ្នោតនៅលីប៊ី និងស្ថានភាពមនុស្សធម៌

  AVIVoice Ep49: ការបោះឆ្នោតនៅលីប៊ី និងស្ថានភាពមនុស្សធម៌

  នៅថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ខាងមុខនេះ ប្រទេសលីប៊ីនឹងបើកការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួន បន្ទាប់ពីមានការពន្យាពេលបោះឆ្នោតតាំងពីឆ្នាំ២០១៨ ហើយក៏មានការចូលរួមពីសំណាកតួអង្គអន្តរជាតិជាច្រើនរួមមានអង្គការសហប្រជាជាតិ និងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើម។ បើទោះជាយ៉ាងណា ស្ថានភាពនៃវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅលីប៊ីនៅតែបន្តអូសបន្លាយ ដោយសារតែអស្ថិរភាពនយោបាយ សន្តិសុខ និងសង្គមចាប់តាំងពីរបបរបស់លោក Gaddafi ត្រូវបានដួលរលំនៅឆ្នាំ២០១១។ ក្នុងកិច្ចសម្ភាហ៍នេះ លោក ធិន វុត្ថា បានបកស្រាយពីទិដ្ឋភាពទូទៅនៃការបោះឆ្នោតនៅលីប៊ីខាងមុខនេះ និងមូលហេតុធំចម្បងដែលបង្កនូវវិបត្តិមនុស្សធម៌ដ៏រាំរ៉ៃនៅប្រទេសនេះ

Top Podcasts In News

The New York Times
Tortoise Media
Deuxmoi & Cadence13
NPR
The Daily Wire
The Daily Wire