57 min

Avsnitt 9: Kriminellas underrättelseverksamhet Underrättelsepodden

    • Social Sciences

Underrättelsepodden är äntligen tillbaka efter ett längre uppehåll. Denna gång diskuterar Tony och Magnus kriminellas underrättelseverksamhet. Hur fungerar det när i synnerhet organiserad brottslighet inhämtar information för att förbereda brott? Vad finns det för likheter med terrororganisationer, och framför allt, vad kan vi lära oss om kriminellas underrättelseverksamhet genom att titta på The Fast & The Furious? Andra aspekter som tas upp är hur kriminella organisationer arbetar med skydd av den egna organisationen (en form av säkerhetstjänst), riskreduktion, och insyn i samt påverkan av myndigheter.

Källor:
Cockayne, James (2016). Hidden Power: The Strategic Logic of Organized Crime. New York: Oxford University Press
Hulnick, Arthur S. (2006). "What's wrong with the Intelligence Cycle", Intelligence and National Security, Vol. 21, No. 6, 959-979
Mobley, Blake W. (2019). "The Cali Cartel and Counterintelligence", International Journal of Intelligence and Counterintelligence, Vol. 32, No. 1, 30-53
Mobley, Blake (2012). Terrorism and Counterintelligence. New York: Columbia University Press
Shelley, Louise I. (2014).  Dirty Entanglements: Corruption, Crime, and Terrorism. Cambridge: Cambridge University Press
Stewart, Scott (2014). "Demystifying the Criminal Planning Cycle", Stratfor Worldview, https://worldview.stratfor.com/article/demystifying-criminal-planning-cycle 

Underrättelsepodden är äntligen tillbaka efter ett längre uppehåll. Denna gång diskuterar Tony och Magnus kriminellas underrättelseverksamhet. Hur fungerar det när i synnerhet organiserad brottslighet inhämtar information för att förbereda brott? Vad finns det för likheter med terrororganisationer, och framför allt, vad kan vi lära oss om kriminellas underrättelseverksamhet genom att titta på The Fast & The Furious? Andra aspekter som tas upp är hur kriminella organisationer arbetar med skydd av den egna organisationen (en form av säkerhetstjänst), riskreduktion, och insyn i samt påverkan av myndigheter.

Källor:
Cockayne, James (2016). Hidden Power: The Strategic Logic of Organized Crime. New York: Oxford University Press
Hulnick, Arthur S. (2006). "What's wrong with the Intelligence Cycle", Intelligence and National Security, Vol. 21, No. 6, 959-979
Mobley, Blake W. (2019). "The Cali Cartel and Counterintelligence", International Journal of Intelligence and Counterintelligence, Vol. 32, No. 1, 30-53
Mobley, Blake (2012). Terrorism and Counterintelligence. New York: Columbia University Press
Shelley, Louise I. (2014).  Dirty Entanglements: Corruption, Crime, and Terrorism. Cambridge: Cambridge University Press
Stewart, Scott (2014). "Demystifying the Criminal Planning Cycle", Stratfor Worldview, https://worldview.stratfor.com/article/demystifying-criminal-planning-cycle 

57 min