296 episodes

"AWR Nepali, नेपाली भाषा, Nepali bhasa"

AWR Nepali / Nepalese / नेपाल‪ी‬ Adventist World Radio

  • Religion & Spirituality
  • 4.5 • 6 Ratings

"AWR Nepali, नेपाली भाषा, Nepali bhasa"

  परमेश्वरको अदभुत प्रेम - भाग २ , भजन - कृतज्ञ बनि सधै , शैतानको ढोकामा एक फेर मरेको हामी - धनलाल र

  परमेश्वरको अदभुत प्रेम - भाग २ , भजन - कृतज्ञ बनि सधै , शैतानको ढोकामा एक फेर मरेको हामी - धनलाल र

  • 29 min
  परमेश्वरको अदभुत प्रेम - भाग १ , भजन - उद्धारको चटटान

  परमेश्वरको अदभुत प्रेम - भाग १ , भजन - उद्धारको चटटान

  • 29 min
  बिराट भोज , भजन - निराश उजाड मेरो , बिशेष चिन्ह - मिना राई

  बिराट भोज , भजन - निराश उजाड मेरो , बिशेष चिन्ह - मिना राई

  • 29 min
  महान प्रेम , भजन - आभारी भई म , शैतानका आखिरी जालहरु - धनलाल राई

  महान प्रेम , भजन - आभारी भई म , शैतानका आखिरी जालहरु - धनलाल राई

  • 29 min
  आक्रमणको लागि तयार रहनु , भजन - मेरो जीवन वारी , पवित्र स्मारक - मिना राई

  आक्रमणको लागि तयार रहनु , भजन - मेरो जीवन वारी , पवित्र स्मारक - मिना राई

  • 29 min
  यसलाई अझै एक बर्ष रहन देउ , भजन - मेरो जीवन वारी , शैतानका आखिरी छलहरु - धनलाल राई

  यसलाई अझै एक बर्ष रहन देउ , भजन - मेरो जीवन वारी , शैतानका आखिरी छलहरु - धनलाल राई

  • 29 min

Customer Reviews

4.5 out of 5
6 Ratings

6 Ratings

Top Podcasts In Religion & Spirituality

Ascension
D-Group
Ascension
Joel Osteen, SiriusXM
AccessMore & Candy Rock
Blaze Podcast Network

More by Adventist World Radio

Adventist World Radio
Adventist World Radio
Adventist World Radio
Adventist World Radio
Adventist World Radio
Adventist World Radio