29 episodes

یکی از بخش‌های مختلف بولتن آیه‌های ملکوت است که در آن تلاش می‌شود در مورد موضوع هر شماره یک یا چند بیان از آثار بهائی عرضه شود تا بیشتر با نظرات و ایده‌های آیین بهائی آشنا شوید.

Ayehaye Malakoot | پادکست آیه های ملکو‪ت‬ PersianBMS

  • Spirituality

یکی از بخش‌های مختلف بولتن آیه‌های ملکوت است که در آن تلاش می‌شود در مورد موضوع هر شماره یک یا چند بیان از آثار بهائی عرضه شود تا بیشتر با نظرات و ایده‌های آیین بهائی آشنا شوید.

  آیه‌های ملکوت - قسمت۲۹

  آیه‌های ملکوت - قسمت۲۹

  بیاناتی از حضرت عبدالبها مبین آثار و تعالیم بهائی درباره آزادی، وظیفه حکومت دربرابر مردم از هر دین یا باور و وظیفه مردمان نسبت به یکدیگر.

  • 4 min
  آیه‌های ملکوت - قسمت۲۸

  آیه‌های ملکوت - قسمت۲۸

  بیاناتی از حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی که برخی از جنبه‌های مختلف مصادیق آزادی را توضیح داده‌اند.

  • 7 min
  آیه‌های ملکوت - قسمت۲۷

  آیه‌های ملکوت - قسمت۲۷

  شوقی ربانی ولی امر دیانت بهائی در مورد سفرهای حضرت عبدالبهاء، مبین آثار بهائی به غرب به چند نکته از کیفیت حضور آن حضرت در مجامع عمومی و ملاقات با گروه‌های بسیاری از مردم از هر قشر و دانشمندان و بزرگان ادیان و دیگران اشاره می‌فرمایند.

  • 8 min
  آیه‌های ملکوت - قسمت۲۶

  آیه‌های ملکوت - قسمت۲۶

  بیاناتی از حضرت عبدالبها مبین آثار و تعالیم بهائی درباره نوروز، اهمیت آن در آیین بهائی و توصیه‌های آن حضرت در مورد اقدامات مثبت در نوروز.

  • 7 min
  آیه‌های ملکوت - قسمت۲۵

  آیه‌های ملکوت - قسمت۲۵

  بیاناتی از حضرت عبدالبهاء مبین آثار و تعالیم دیانت بهائی. ایشان زنان را به تلاش در تحصیل علم و کسب کمالات معنوی و مادی دعوت می‌فرمایند. هم‌چنین تربیت اطفال اعم از پسر و دختر را اقدامی اساسی برشمرده آن را بزرگ‌ترین خدمت دانسته‌اند.

  • 8 min
  آیه‌های ملکوت - قسمت۲۴

  آیه‌های ملکوت - قسمت۲۴

  چند بیان از حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی درباره اشتغال به کار و یادگیری صنعت و تلاش برای منفعت عموم مردم.
  هم‌چنین بیاناتی از حضرت عبدالبهاء جانشین حضرت بهاءالله درباره دیدگاه دیانت بهائی در مورد کار و وظایف بهائیان در این مورد.

  • 7 min

Top Podcasts In Spirituality