54 episodes

یکی از بخش‌های مختلف بولتن آیه‌های ملکوت است که در آن تلاش می‌شود در مورد موضوع هر شماره یک یا چند بیان از آثار بهائی عرضه شود تا بیشتر با نظرات و ایده‌های آیین بهائی آشنا شوید.

Ayehaye Malakoot | پادکست آیه های ملکو‪ت‬ PersianBMS

  • Religion & Spirituality

یکی از بخش‌های مختلف بولتن آیه‌های ملکوت است که در آن تلاش می‌شود در مورد موضوع هر شماره یک یا چند بیان از آثار بهائی عرضه شود تا بیشتر با نظرات و ایده‌های آیین بهائی آشنا شوید.

  آیه‌های ملکوت - قسمت۵۴

  آیه‌های ملکوت - قسمت۵۴

  بخش‌هایی از نوشته‌های حضرت عبدالبهاء مبین آثار و تعالیم بهائی درباره طرز سلوک بهائیان با سایر مردمان از هر گروه و هر خطه. نصیحت ایشان درباره دور شدن از بیگانگی و از میان بردن بغض و جور و عداوت.
  همچنین عقاید آن حضرت درباره نتایج اتحاد و نادانی.

  • 4 min
  آیه‌های ملکوت - قسمت۵۳

  آیه‌های ملکوت - قسمت۵۳

  بیاناتی از حضرت عبدالبهاء مبین آثار بهائی در مورد رد ادعای فلاسفه که عالم طبیعت را کامل می‌دانند.
  و نیز بیانات ایشان در مورد لزوم تربیت کودکان عالم.

  • 4 min
  آیه‌های ملکوت - قسمت۵۲

  آیه‌های ملکوت - قسمت۵۲

  بیاناتی از حضرت عبدالبهاء مبین آثار بهائی در معنی مردگان و زندگان را از دیدگاه بهائی توضیح می‌فرمایند.
  همین طور معنی تولد درعالم بعد که با تولد در این عالم تشبیه نموده اند.

  • 4 min
  آیه‌های ملکوت - قسمت۵۱

  آیه‌های ملکوت - قسمت۵۱

  بیاناتی از حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی درباره گذران عمر و نصیحت ایشان درباره دانستن ارزش زندگی و باطل نشدن لحظه‌های آن.
  بیاناتی از حضرت عبدالبهاء مبین آثار بهائی درباره حفظ مراتب در مورد جوانان و سالمندان.

  • 3 min
  آیه‌های ملکوت - قسمت۵۰

  آیه‌های ملکوت - قسمت۵۰

  بیاناتی از حضرت عبدالبهاء درباره دلایلی که یک خانواده می‌تواند به موفقیت و عزت و احترام دست یابد.
  در بیانی دیگر آن حضرت خصوصیات زندگی خانوادگی را تاکید می‌فرمایند.

  • 4 min
  آیه‌های ملکوت - قسمت۴۹

  آیه‌های ملکوت - قسمت۴۹

  بیاناتی از حضرت عبدالبها مبین آثار و تعالیم بهائی درباره شدت حس نفرت پیروان مذاهب از یکدیگر پیش از ظهور حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی و ایجاد محبت و اتحاد میان آنان پس از ایمان به آیین جدید.
  همچنین تاکید آن حضرت به بهائیان به رفتار انسانی و نداشتن کینه و نفرت با دیگران.

  • 4 min