18 episodes

Tôi làm podcast này để lưu lại cho con trai của tôi, và nếu bạn thấy thích nó thì bạn đồng hành cùng tôi. 8h tối chủ nhật hằng tuần nhé. Yêu kiến thức thì ghé thăm nhà tôi: https://nguyenminhngoc.vn 😊

BÀI HỌC KHỞI NGHIỆP THÔNG MINH | FOR MY SON 2040 Nguyễn Minh Ngọc

  • Business

Tôi làm podcast này để lưu lại cho con trai của tôi, và nếu bạn thấy thích nó thì bạn đồng hành cùng tôi. 8h tối chủ nhật hằng tuần nhé. Yêu kiến thức thì ghé thăm nhà tôi: https://nguyenminhngoc.vn 😊

  #18. Đánh Thức Người Khổng Lồ | Kiến Thức Nền Khởi Nghiệp Online Thông Minh

  #18. Đánh Thức Người Khổng Lồ | Kiến Thức Nền Khởi Nghiệp Online Thông Minh

  Tôi làm podcast này để lưu lại cho con trai của tôi, và nếu bạn thấy thích nó thì bạn đồng hành cùng tôi. 8h tối chủ nhật hằng tuần nhé. Yêu kiến thức thì ghé thăm nhà tôi: https://nguyenminhngoc.vn 😊


  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/nguyenminhngoc/message

  • 18 min
  #17. Kết Nối Trí Huệ Để Mở Ra... | Kiến Thức Nền Khởi Nghiệp Online Thông Minh

  #17. Kết Nối Trí Huệ Để Mở Ra... | Kiến Thức Nền Khởi Nghiệp Online Thông Minh

  Tôi làm podcast này để lưu lại cho con trai của tôi, và nếu bạn thấy thích nó thì bạn đồng hành cùng tôi. 8h tối chủ nhật hằng tuần nhé. Yêu kiến thức thì ghé thăm nhà tôi: https://nguyenminhngoc.vn 😊


  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/nguyenminhngoc/message

  • 24 min
  #16. Vượt qua giác quan thứ 6 của khách hàng | Bán hàng bằng trái tim | Kiến Thức Nền Khởi Nghiệp Online Thông Minh

  #16. Vượt qua giác quan thứ 6 của khách hàng | Bán hàng bằng trái tim | Kiến Thức Nền Khởi Nghiệp Online Thông Minh

  Tôi làm podcast này để lưu lại cho con trai của tôi, và nếu bạn thấy thích nó thì bạn đồng hành cùng tôi. 8h tối chủ nhật hằng tuần nhé. Yêu kiến thức thì ghé thăm nhà tôi: https://nguyenminhngoc.vn 😊


  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/nguyenminhngoc/message

  • 28 min
  #15. Lý Do Khởi Nghiệp Hạng A | Kiến Thức Nền Khởi Nghiệp Online Thông Minh

  #15. Lý Do Khởi Nghiệp Hạng A | Kiến Thức Nền Khởi Nghiệp Online Thông Minh

  Tôi làm podcast này để lưu lại cho con trai của tôi, và nếu bạn thấy thích nó thì bạn đồng hành cùng tôi. 8h tối chủ nhật hằng tuần nhé. Yêu kiến thức thì ghé thăm nhà tôi: https://nguyenminhngoc.vn 😊


  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/nguyenminhngoc/message

  • 22 min
  #14. Chọn Cho Mình Một Lý Tưởng Sống | Kiến Thức Nền Khởi Nghiệp Online Thông Minh

  #14. Chọn Cho Mình Một Lý Tưởng Sống | Kiến Thức Nền Khởi Nghiệp Online Thông Minh

  Tôi làm podcast này để lưu lại cho con trai của tôi, và nếu bạn thấy thích nó thì bạn đồng hành cùng tôi. 8h tối chủ nhật hằng tuần nhé. Yêu kiến thức thì ghé thăm nhà tôi: https://nguyenminhngoc.vn


  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/nguyenminhngoc/message

  • 13 min
  #13. Lấy Lại Niềm Tin Vào Bản Thân | Kiến Thức Nền Khởi Nghiệp Online Thông Minh

  #13. Lấy Lại Niềm Tin Vào Bản Thân | Kiến Thức Nền Khởi Nghiệp Online Thông Minh

  Tôi làm podcast này để lưu lại cho con trai của tôi, và nếu bạn thấy thích nó thì bạn đồng hành cùng tôi. 8h tối chủ nhật hằng tuần nhé. Yêu kiến thức thì ghé thăm nhà tôi: https://nguyenminhngoc.vn 😊


  ---

  Send in a voice message: https://podcasters.spotify.com/pod/show/nguyenminhngoc/message

  • 17 min

Top Podcasts In Business

Ramsey Network
Money News Network
Jocko DEFCOR Network
DOAC
Sean Castrina
Dan Fleyshman

You Might Also Like

Ngô Minh Tuấn Podcast
Trịnh Công Hoà
Web5ngay
Kien Tran
Minh Niệm
Hieu Nguyen