71 episodes

Initiativet till den här podcasten kommer från Svensk Förening för Integrativ Medicin och Hälsa (SFIMH). Synsätt och tankar bygger på det arbete som görs inom föreningen.
Syftet med podden är tvåfaldigt.
För det första vill vi undersöka och beskriva vad Integrativ medicin och hälsa egentligen är för något. Det gör vi i våra poddsamtal med olika kunniga personer som har erfarenheter från arbete inom vården och som har en utbildning som inkluderas i Socialstyrelsens legitimationssystem.
För det andra vill vi bidra till folkbildning och sprida information om olika goda initiativ som visar på betydelsen av det integrativmedicinska perspektivet för folkhälsan.
SFIM är en ideell förening öppen för alla legitimerade yrkesutövare inom vården med intresse för integrativ medicin. Föreningen är partipolitiskt, religiöst och etniskt obunden.
Föreningens ändamål är att:
• Främja utveckling och utövande av integrativ medicin och hälsa som en evidensbaserad praktik i Sverige och internationellt. Evidensbaserad praktik innebär ett omdömesgillt beaktande av bästa aktuella vetenskap, beprövad erfarenhet och patientens preferenser.
• Påverka beslutsfattare att iaktta en större öppenhet för integrativmedicinska diagnos-, vård-, och behandlingsmetoder, att stödja forskning, utbildning och fortbildning inom området samt främja kunskapsförmedling riktad till allmänheten.
• Verka för ökade möjligheter för legitimerade vårdutövare och socionomer att arbeta med evidensbaserade integrativmedicinska diagnos-, vård-, och behandlingsmetoder inom den etablerade hälso- och sjukvården.
• Sprida kunskap om integrativ medicin och hälsa till en bred allmänhet.
I podden kommer vi att undersöka och belysa Integrativ Medicin och Hälsa på många olika sätt. Vår ambition är att levandegöra det integrativmedicinska fundamentets fem hörnstenar:
· Integrativt synsätt – kropp och själ en samverkande enhet
· Skolmedicinsk grund utökad med komplementerande behandlingar som har vetenskapligt stöd
· Fysisk aktivitet
· Nutrition och kost
· Existentiellt perspektiv – mening, motivation och
livsvärden

Både och istället för antingen eller - en podd om integrativ medicin och hälsa Integrativ Medicin

  • Health & Fitness

Initiativet till den här podcasten kommer från Svensk Förening för Integrativ Medicin och Hälsa (SFIMH). Synsätt och tankar bygger på det arbete som görs inom föreningen.
Syftet med podden är tvåfaldigt.
För det första vill vi undersöka och beskriva vad Integrativ medicin och hälsa egentligen är för något. Det gör vi i våra poddsamtal med olika kunniga personer som har erfarenheter från arbete inom vården och som har en utbildning som inkluderas i Socialstyrelsens legitimationssystem.
För det andra vill vi bidra till folkbildning och sprida information om olika goda initiativ som visar på betydelsen av det integrativmedicinska perspektivet för folkhälsan.
SFIM är en ideell förening öppen för alla legitimerade yrkesutövare inom vården med intresse för integrativ medicin. Föreningen är partipolitiskt, religiöst och etniskt obunden.
Föreningens ändamål är att:
• Främja utveckling och utövande av integrativ medicin och hälsa som en evidensbaserad praktik i Sverige och internationellt. Evidensbaserad praktik innebär ett omdömesgillt beaktande av bästa aktuella vetenskap, beprövad erfarenhet och patientens preferenser.
• Påverka beslutsfattare att iaktta en större öppenhet för integrativmedicinska diagnos-, vård-, och behandlingsmetoder, att stödja forskning, utbildning och fortbildning inom området samt främja kunskapsförmedling riktad till allmänheten.
• Verka för ökade möjligheter för legitimerade vårdutövare och socionomer att arbeta med evidensbaserade integrativmedicinska diagnos-, vård-, och behandlingsmetoder inom den etablerade hälso- och sjukvården.
• Sprida kunskap om integrativ medicin och hälsa till en bred allmänhet.
I podden kommer vi att undersöka och belysa Integrativ Medicin och Hälsa på många olika sätt. Vår ambition är att levandegöra det integrativmedicinska fundamentets fem hörnstenar:
· Integrativt synsätt – kropp och själ en samverkande enhet
· Skolmedicinsk grund utökad med komplementerande behandlingar som har vetenskapligt stöd
· Fysisk aktivitet
· Nutrition och kost
· Existentiellt perspektiv – mening, motivation och
livsvärden

  Dr. Jörgen Herlofson och Professor Marie Åsberg - Ett samtal om svensk psykiatri, avsnitt2

  Dr. Jörgen Herlofson och Professor Marie Åsberg - Ett samtal om svensk psykiatri, avsnitt2

  Jörgen Herlofson är legitimerad läkare, specialist i psykiatri, legitimerad psykoterapeut och förestår DSM i Sverige. Jörgen är förutom detta även föreläsare, författare, engagerad i utbildning och nu aktuell i en nationell expertgrupp gällande utmattningssyndrom.


  Marie Åsberg är legitimerad läkare, psykiatriker och professor emeritus vid Karolinska Institutet (KI).


  Marie har under sin karriär framför allt arbetat med behandlingsforskning och är kanske främst känd för framtagandet av det så kallade ”Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS), en skattnings skala för framför allt depressionssymptom.


  Marie disputerade 1973 på en avhandling om depressionsbehandling med läkemedlet Nortriptylin och undersökte sen olika biomarkörer för depression och fann en koppling mellan låga nivåer av seratonin och självmord.


  1982 utnämndes hon till professor i psykiatri vid KI och senare i början av 1990-talet var hon med och införde dialektisk beteende terapi, den så kallade DBT terapi för att hjälpa framför allt patienter med borderline problematik/instabil personlighetsstörning.


  Förutom allt detta är även Mari känd för införandet av diagnosen utmattningssyndrom, vilket också är anledningen till dagens samtal tillsammans med dr. Jörgen Herlofson.


  Dagens avsnitt är två av två, där lyssnaren får vara med om ett unikt samtal mellan två av Sveriges giganter i psykiatri, denna gång gällande diagnosen Utmattningssyndrom.


  Tack för att just du lyssnar på ”Både och, istället för antingen eller – en podd om Integrativ medicin och hälsa.


  Följ oss på sociala medier, och ge oss gärna fem stjärnor på iTunes om det här var givande för dig.


  Prenumerera gärna på vår podd!


  ♥ Facebook: https://www.facebook.com/integrativmedicin♥ Youtube: https://www.youtube.com/user/integrativMedicin   

  • 55 min
  Dr. Jörgen Herlofson och Professor Marie Åsberg - Ett samtal om svensk psykiatri, avsnitt 1

  Dr. Jörgen Herlofson och Professor Marie Åsberg - Ett samtal om svensk psykiatri, avsnitt 1

  Jörgen Herlofson är legitimerad läkare, specialist i psykiatri, legitimerad psykoterapeut och förestår DSM i Sverige. Jörgen är förutom detta även föreläsare, författare, engagerad i utbildning och nu aktuell i en nationell expertgrupp gällande utmattningssyndrom.


  Marie Åsberg är legitimerad läkare, psykiatriker och professor emeritus vid Karolinska Institutet (KI).


  Marie har under sin karriär framför allt arbetat med behandlingsforskning och är kanske främst känd för framtagandet av det så kallade ”Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS), en skattnings skala för framför allt depressionssymptom.


  Marie disputerade 1973 på en avhandling om depressionsbehandling med läkemedlet Nortriptylin och undersökte sen olika biomarkörer för depression och fann en koppling mellan låga nivåer av seratonin och självmord.


  1982 utnämndes hon till professor i psykiatri vid KI och senare i början av 1990-talet var hon med och införde dialektisk beteende terapi, den så kallade DBT terapi för att hjälpa framför allt patienter med borderline problematik/instabil personlighetsstörning.


  Förutom allt detta är även Mari känd för införandet av diagnosen utmattningssyndrom, vilket också är anledningen till dagens samtal tillsammans med dr. Jörgen Herlofson.


  Dagens avsnitt är ett av två, där lyssnaren får vara med om ett unikt samtal mellan två av Sveriges giganter i psykiatri, denna gång gällande diagnosen Utmattningssyndrom.


  Tack för att just du lyssnar på ”Både och, istället för antingen eller – en podd om Integrativ medicin och hälsa.


  Följ oss på sociala medier, och ge oss gärna fem stjärnor på iTunes om det här var givande för dig.


  Prenumerera gärna på vår podd!


  ♥ Facebook: https://www.facebook.com/integrativmedicin♥ Youtube: https://www.youtube.com/user/integrativMedicin

  • 56 min
  Mia Lundin - Från HerCare till HerPlace

  Mia Lundin - Från HerCare till HerPlace

  Mia Lundin är legitimerad sjuksköterska, med specialist utbildning inom gynekologi och obstretik. Hon är även föreläsare och författare till tre böcker, "Kaos i kvinnohjärnan", "Mat för hormonell balans" - vilken hon skrivit tillsammans med Ulrika Davidsson samt "Vägen till hormonell balans" framför allt för kvinnor i klimakteriet.
  Mia har varit verksam i 32 år inom behandling av hormonella rubbningar såsom PMS (premenstruella symptom), förlossningsdepression, klimakteriebesvär och har även en gedigen kunskap om vilken effekt hormonella fluktuationer har på hjärnans biokemi.
  Mia har bott 37 år i USA, där hon också har gjort de flesta av sina specialistutbildningar inom hormonbehandling för kvinnor.
  I Santa Barbara, Kalifornien, startade Mia kvinnokliniken "The center for hormonal & nutritional balance", vilket hon med stor framgång drev i 18 år.
  Efter det kom Mia tillbaka till Sverige med all sin kunskap och med intentionen att bidra till svensk kvinnovård, vilket hon gjort med bravur, bland annat genom att starta "HerCare".
  Mia har nyligen lämnat "HerCare", och lagt ny grund för sitt nya ställe "HerPlace".
  Hör om allt detta, och lite till, i detta fantastiska avsnitt med kanske den, just nu, mest kunniga inom hormonell kvinnovård  i Sverige.

  Tack för att just du lyssnar på ”Både och, istället för antingen eller – en podd om Integrativ medicin och hälsa.


  Följ oss på sociala medier, och ge oss gärna fem stjärnor på iTunes om det här var givande för dig.


  Prenumerera gärna på vår podd!


  ♥ Facebook: https://www.facebook.com/integrativmedicin♥ Youtube: https://www.youtube.com/user/integrativMedicin

  • 49 min
  Dr. Ursula Flatters - Vidarklinikens födelse och död

  Dr. Ursula Flatters - Vidarklinikens födelse och död

  Ursula Flatters är antroposofisk läkare och specialist i allmänmedicin. Hon utbildades 1974-1980 på Universitetet i Freiburg.


  Ursula Flatters är en välbekant företrädare för Vidarkliniken och för integrativ, antroposofisk vård.


  Det var kärleken som förde Ursula Flatters från Tyskland till Sverige, men livet blev inte som hon tänkt. Hennes livs stora kärlek, Håkan Kumlander, omkom i en trafikolycka och istället för att skapa ett liv med honom, byggde hon upp och utvecklade Sveriges första integrativa sjukhus, Vidarkliniken i Järna. 


  Arbete och fritid har kommit att vävas samman för Ursula genom livet och när hon för mer än 30 år sedan bestämde sig för att vara med och bygga upp Vidarkliniken handlade det snarare om ett val av livsstil än ett val av arbete.


  Kliniken öppnade sina portar den 29 september 1985 som det första – och fortfarande enda – antroposofiska sjukhuset i Norden. Samtidigt som Ursula var med om planering och uppbyggnad av Vidarkliniken lärde hon sig svenska och genomförde den obligatoriska tvååriga svenska läkarpraktiken på svenska sjukhus för att få en fullständig läkarlegitimation samt en specialistutbildning i allmänmedicin.


  I över 30 år arbetade hon med medicinsk rehabilitering av patienter med cancerdiagnoser på Vidarkliniken i Järna, där hon var verksamhetschef fram till 2019 då kliniken avvecklades. 


  I dag är hon verksam på den privat digi-fysiska mottagningen 2heal Medical, som arbetar med funktionsmedicinska metoder.


  “För mig är det viktigt att i dialog med patienten förstå och behandla helheten i och omkring patientens sjukdom. Hälsa är inte bara att vara fri från sjukdom utan också att känna meningsfullhet” – Ursula Flatters


  Tack för att just du lyssnar på ”Både och, istället för antingen eller – en podd om Integrativ medicin och hälsa.


  Följ oss på sociala medier, och ge oss gärna fem stjärnor på iTunes om det här var givande för dig.


  Prenumerera gärna på vår podd!


  ♥ Facebook: https://www.facebook.com/integrativmedicin♥ Youtube: https://www.youtube.com/user/integrativMedicin

  • 57 min
  Psykolog/Psykoterapeut Johan Sundelin - Internal Family System

  Psykolog/Psykoterapeut Johan Sundelin - Internal Family System

  Johan Sundelin är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut och doktor i medicinsk vetenskap.


  Han är ursprungligen utbildad i Uppsala, men är själv från Dalarna. När han var klar med sin utbildning till psykolog började han nästan direkt att arbeta på BUP (Barn och ungdoms psykiatrin) i Falun.


  Efter det så vidare utbildade han sig i strukturell familjeterapi, och hade sån tur att han fick ett års utbildning vid Philadelpia Child Guidend Clinic i USA, hos självaste Salvador Minuchin – en av de mest kända i världen kopplat till familjeterapi.


  Efter utbildning i USA, och när han kom tillbaka till Sverige fick han erbjudande om att utveckla en psykiatrisk barnavdelning på kliniken i Falun, och göra den till en familjeterapeutisk avdelning.
  Johan fortsatte sen att arbeta med det i närmare 20 år, och doktorerade på en stor multi-centerstudie kring ”intensive Family Therapy”- IFT, som senare också blev avdelningens arbetsmodell i Falun.


  Idag så jobbar Johan framför allt som utbildare inom olika psykoterpeut utbildningar, samt handleder och har några klientärenden utifrån systemiskt perspektiv.


  Tack för att just du lyssnar på ”Både och, istället för antingen eller – en podd om Integrativ medicin och hälsa.


  Följ oss på sociala medier, och ge oss gärna fem stjärnor på iTunes om det här var givande för dig.


  Prenumerera gärna på vår podd!


  ♥ Facebook: https://www.facebook.com/integrativmedicin♥ Youtube: https://www.youtube.com/user/integrativMedicin   

  • 41 min
  Dr. Sture Blomberg - Doktor, Docent och ett berg av blommor

  Dr. Sture Blomberg - Doktor, Docent och ett berg av blommor

  Sture Blomberg är legitimerad läkare och blev först specialist inom gynekologi och förlossning. Sen bytte han inriktning till narkos- och intensiv vård, något Dr. Blomberg senare också blev docent i.
  Dr. Blomberg disputerade på en avhandling om hur man behandlar svår kranskärldom.
  Efter det blev han inbjuden till UCLA, Los Angeles, för att under 1992-1994 forska och arbeta klinisk som gästforskare på deras Thorax avdelning, efter att USA fått reda på Dr. Blombergs unika teknik för detsamma.
  Efter sin pensionering fortsatte Dr. Blomberg att arbeta halvtid i 10 år, och sedan 2013 har han arbetat som volontär för ”operation Smile”, vilka ger gratis operationer för läpp-, gom- och käkspalt till barn och ungdomar i U-länder.
  Operation Smile har inte kunnat vara aktiva under pandemin, och då passade Dr. Blomberg på att förkovra sig i vitaminer och mineraler, något han berättar att läkare inte får tillräckligt med utbildning i dagens läkarutbildningar.
  2020 blev Dr. Blombergs syster svårt sjuk i Covid-19, och Dr. Blombergs nyförvärvade kunskap om C-vitamin, var det som avgjorde hans systers möjlighet att fortsätta leva eller dö.
  Om allt detta berättar Dr. Blomberg om i detta väldigt intressanta och häpnadsväckande avsnitt.
  Tack för att just du lyssnar på ”Både och, istället för antingen eller – en podd om Integrativ medicin och hälsa.
  Följ oss på sociala medier, och ge oss gärna fem stjärnor på iTunes om det här var givande för dig.
  Prenumerera gärna på vår podd!
  ♥ Facebook: https://www.facebook.com/integrativmedicin♥ Youtube: https://www.youtube.com/user/integrativMedicin

  • 52 min

Top Podcasts In Health & Fitness

Scicomm Media
Unknown
iHeartPodcasts
John R. Miles
Peter Attia, MD
Lewis Howes

You Might Also Like

Acast
Anna Sparre
Åsa Melin
Holistic Sweden AB
Fasciaguiden
Food Pharmacy