4 min

Bít Tất Tâm Lý #146: Phép màu của chửi th‪ề‬ Bít Tất

    • How To

Đã bao giờ bạn chửi thề trong giây phút đau đớn hoặc sợ hãi, và rồi thấy thoải mái hơn rất nhiều? Hay như khi bị stress, dù biết mình chẳng thể làm gì để thay đổi tình hình nhưng bạn vẫn chửi thề, đơn giản vì nó khiến bạn cảm thấy tốt hơn?
Thực tế về mặt tâm lý, việc chửi thề mang lại những công dụng nhất định trong việc giải tỏa đau đớn và căng thẳng. Hãy cùng 2 Editor Trân Lê và Hiền Lê tìm hiểu trong tập Podcast Bít Tất Tâm Lý này nhé.
Minh họa bởi Nam Ph @namph.stuff cho Vietcetera .
#BitTat #Podcast #Vietcetera #BitTatTamLy

Đã bao giờ bạn chửi thề trong giây phút đau đớn hoặc sợ hãi, và rồi thấy thoải mái hơn rất nhiều? Hay như khi bị stress, dù biết mình chẳng thể làm gì để thay đổi tình hình nhưng bạn vẫn chửi thề, đơn giản vì nó khiến bạn cảm thấy tốt hơn?
Thực tế về mặt tâm lý, việc chửi thề mang lại những công dụng nhất định trong việc giải tỏa đau đớn và căng thẳng. Hãy cùng 2 Editor Trân Lê và Hiền Lê tìm hiểu trong tập Podcast Bít Tất Tâm Lý này nhé.
Minh họa bởi Nam Ph @namph.stuff cho Vietcetera .
#BitTat #Podcast #Vietcetera #BitTatTamLy

4 min