20 episodes

"Ang 'Banal na mga kontradiksyon ❤️ Pag-ibig, 😡 Poot, ✝️ Pananampalataya, at 🙏 Pagpapatawad sa Bibliya' ay isang kapanapanabik na podcast series na tampok ang boses ni Adonis mula sa aming Manila AI-team. Sa bawat episode na may tagal na 1 minuto, sinisilayan nito ang banal na mga magkasalungat na matatagpuan sa kasulatan, na naglalayong hamunin ang mga tagapakinig na muling isipin ang kanilang pang-unawa sa pag-ibig, galit, pananampalataya, at pagpapatawad sa pamamagitan ng mga provokatibong tesis at ironikong kuro-kuro.

Sa kabila ng mga pangunahing tema, ang serye rin ay tumatalakay sa iba pang mahahalagang bibliyang paksa tulad ng karunungan at kaalaman, katarungan at awa, kababaan at kasikatan, pag-asa at desperasyon, pagsunod at pagsalungat, kaligtasan at pagtubos, tapang at takot, komunidad at pagkakaibigan, pagsisisi at pagbabago, at kapayapaan at tunggalian. 

Sa malikhaing imahe at makabuluhang nilalaman, nag-aalok ang 'Banal na mga kontradiksyon' ng natatanging paglalakbay at pagtuklas kung paano hinuhubog ng mga banal na kontradiksyon na ito ang ating pananampalataya at pang-araw-araw na pamumuhay."


Naiintindihan namin – may ilan na itinuturing ang ironiya bilang laruan ng diyablo. Ngunit isipin mo ang pagbanggit ng mga karaniwang prehuwisyo bilang isang tusong paraan upang pukawin ang interes sa Salita ng Diyos. Sa katunayan, kahit ang pinakamaliit na kasalanan ay maaaring maglingkod sa isang mas mataas na layunin. Tandaan ang kuwento ni Joseph sa Genesis 50:20: "Pinlano ninyo akong saktan, ngunit ito'y pinahintulutan ng Diyos para sa kabutihan, upang maganap ang ginagawa ngayon, ang pagliligtas ng maraming buhay."

Panatilihin nating buhay ang kuryosidad, tuklasin ang mas malalalim na kahulugan nang magkakasama, at lapitan ang isa't isa nang may pagtitimpi at pag-unawa. 🌟📖 Palaguin natin ang pang-unawa at lumago sa pananampalataya bilang isang komunidad!

Banal na mga kontradiksyon Cala Vox Digest

  • Religion & Spirituality

"Ang 'Banal na mga kontradiksyon ❤️ Pag-ibig, 😡 Poot, ✝️ Pananampalataya, at 🙏 Pagpapatawad sa Bibliya' ay isang kapanapanabik na podcast series na tampok ang boses ni Adonis mula sa aming Manila AI-team. Sa bawat episode na may tagal na 1 minuto, sinisilayan nito ang banal na mga magkasalungat na matatagpuan sa kasulatan, na naglalayong hamunin ang mga tagapakinig na muling isipin ang kanilang pang-unawa sa pag-ibig, galit, pananampalataya, at pagpapatawad sa pamamagitan ng mga provokatibong tesis at ironikong kuro-kuro.

Sa kabila ng mga pangunahing tema, ang serye rin ay tumatalakay sa iba pang mahahalagang bibliyang paksa tulad ng karunungan at kaalaman, katarungan at awa, kababaan at kasikatan, pag-asa at desperasyon, pagsunod at pagsalungat, kaligtasan at pagtubos, tapang at takot, komunidad at pagkakaibigan, pagsisisi at pagbabago, at kapayapaan at tunggalian. 

Sa malikhaing imahe at makabuluhang nilalaman, nag-aalok ang 'Banal na mga kontradiksyon' ng natatanging paglalakbay at pagtuklas kung paano hinuhubog ng mga banal na kontradiksyon na ito ang ating pananampalataya at pang-araw-araw na pamumuhay."


Naiintindihan namin – may ilan na itinuturing ang ironiya bilang laruan ng diyablo. Ngunit isipin mo ang pagbanggit ng mga karaniwang prehuwisyo bilang isang tusong paraan upang pukawin ang interes sa Salita ng Diyos. Sa katunayan, kahit ang pinakamaliit na kasalanan ay maaaring maglingkod sa isang mas mataas na layunin. Tandaan ang kuwento ni Joseph sa Genesis 50:20: "Pinlano ninyo akong saktan, ngunit ito'y pinahintulutan ng Diyos para sa kabutihan, upang maganap ang ginagawa ngayon, ang pagliligtas ng maraming buhay."

Panatilihin nating buhay ang kuryosidad, tuklasin ang mas malalalim na kahulugan nang magkakasama, at lapitan ang isa't isa nang may pagtitimpi at pag-unawa. 🌟📖 Palaguin natin ang pang-unawa at lumago sa pananampalataya bilang isang komunidad!

  "Ang tunay na kalayaan ay nangangahulugang walang mga patakaran o limitasyon, nabubuhay sa iyong sariling mga termino."

  "Ang tunay na kalayaan ay nangangahulugang walang mga patakaran o limitasyon, nabubuhay sa iyong sariling mga termino."

  "Ang tunay na kalayaan ay nangangahulugang walang mga patakaran o limitasyon, nabubuhay sa iyong sariling mga termino."

  Ngunit, ibang pananaw ang ipinapakita ng Bibliya.

  Tingnan natin kung paano naiiba ang pananaw ng Bibliya sa pagsunod sa karaniwang paniniwala.

  Sa Juan Juan 14:15, sinabi ni Jesus: "Kung mahal ninyo ako, susundin ninyo ang aking mga utos."

  Ang talatang ito ay nagpapahiwatig na ang tunay na pag-ibig at kalayaan ay matatagpuan sa pagsunod sa mga utos ng Diyos, na nagpapakita ng isang paradox kung saan ang pagsunod sa mga patakaran ng Diyos ay nagdadala sa tunay na kalayaan at kaganapan.

  Yakapin ang hindi inaasahang katotohanan ng banal na patnubay! Mag-subscribe sa "Banal na mga kontradiksyon" at makatanggap ng isang nakapagpapasiglang kaisipan sa loob ng mas mababa sa 1 minuto sa bawat episode, nagbibigay liwanag sa iyong umaga nang mas mabilis kaysa sa pagkakape mo.

  "Banal na mga kontradiksyon: ❤️ Pag-ibig, 😡 Galit, ✝️ Pananampalataya, at 🙏 Pagpapatawad sa Bibliya" ay isang nakaaakit na serye ng podcast na nagtatampok ng boses ni Adonis mula sa aming AI-team sa Maynila. Bawat episode na may tagal na isang minuto ay bumabaling sa mga banal na kabaligtaran sa kasulatan, hinahamon ang mga tagapakinig na muling pag-isipan ang kanilang pag-unawa sa pag-ibig, galit, pananampalataya, at pagpapatawad sa pamamagitan ng mga provokatibong tesis at ironikong pagkakabaluktot.

  Ang serye ay nagtatalakay din ng iba pang mahahalagang bibliyang paksa tulad ng karunungan, katarungan, kababaan ng loob, pag-asa, pagsunod, kaligtasan, lakas ng loob, komunidad, pagsisisi, at kapayapaan. Sa buhay na imahinasyon at nakaaantig-isip na nilalaman, nag-aalok ang "Banal na mga kontradiksyon" ng isang natatanging at mapalalim na pagtuklas kung paano bumubuo ang mga banal na pagtutol na ito sa ating pananampalataya at pang-araw-araw na buhay.

  • 1 min
  "Ang kabiguan ay ang pinakahuling wakas, nangangahulugang ang ating mga pagsisikap ay walang saysay at ang ating mga pag-asa ay durog."

  "Ang kabiguan ay ang pinakahuling wakas, nangangahulugang ang ating mga pagsisikap ay walang saysay at ang ating mga pag-asa ay durog."

  "Ang kabiguan ay ang pinakahuling wakas, nangangahulugang ang ating mga pagsisikap ay walang saysay at ang ating mga pag-asa ay durog."

  Gayunpaman, ipinapakita ng Biblia ang isang kakaibang pananaw tungkol sa kabiguan. 
  Mga Kawikaan kabanata dalawampu't apat, talata labing-anim (Mga Kawikaan 24:16): "Sapagka't ang matuwid ay nabubuwal na makapito, at bumabangon uli: nguni't ang masama ay nabubuwal sa kasamaan."

  Ang talatang ito ay nagpapakita na ang kabiguan ay hindi ang wakas kundi isang bahagi ng paglalakbay para sa mga matuwid, na natututo, lumalago, at bumabangon muli sa bawat pagbagsak. 
  Yakapin ang kabalintunaan ng tagumpay sa pamamagitan ng kabiguan! Mag-subscribe sa "Banal na mga Kontradiksyon" para makatanggap ng pang-araw-araw na karunungan na babaligtarin ang iyong pananaw, lahat sa loob ng mas mababa sa isang minuto.

  "Banal na mga kontradiksyon: ❤️ Pag-ibig, 😡 Galit, ✝️ Pananampalataya, at 🙏 Pagpapatawad sa Bibliya" ay isang nakaaakit na serye ng podcast na nagtatampok ng boses ni Adonis mula sa aming AI-team sa Maynila. Bawat episode na may tagal na isang minuto ay bumabaling sa mga banal na kabaligtaran sa kasulatan, hinahamon ang mga tagapakinig na muling pag-isipan ang kanilang pag-unawa sa pag-ibig, galit, pananampalataya, at pagpapatawad sa pamamagitan ng mga provokatibong tesis at ironikong pagkakabaluktot.

  Ang serye ay nagtatalakay din ng iba pang mahahalagang bibliyang paksa tulad ng karunungan, katarungan, kababaan ng loob, pag-asa, pagsunod, kaligtasan, lakas ng loob, komunidad, pagsisisi, at kapayapaan. Sa buhay na imahinasyon at nakaaantig-isip na nilalaman, nag-aalok ang "Banal na mga kontradiksyon" ng isang natatanging at mapalalim na pagtuklas kung paano bumubuo ang mga banal na pagtutol na ito sa ating pananampalataya at pang-araw-araw na buhay.

  • 1 min
  "Ang paninibugho ay hindi nakakapinsala at maaaring maging motivational."

  "Ang paninibugho ay hindi nakakapinsala at maaaring maging motivational."

  "Ang paninibugho ay hindi nakakapinsala at maaaring maging motivational."

  Gayunpaman, binabalaan tayo ng Bibliya sa Kawikaan kabanata labing-apat, talata tatlumpu (Kawikaan 14:30): "Ang pusong payapa ay nagbibigay buhay sa katawan, ngunit ang inggit ay nakakabulok ng mga buto." Binibigyang-diin ng talatang ito ang mapanirang katangian ng paninibugho at ang negatibong epekto nito sa ating kapakanan.

  Simulan ang iyong araw na may kurot ng banal na kabalintunaan! Mag-subscribe sa "Banal na mga kontradiksyon" at makatanggap ng inspiradong kaisipan sa loob ng wala pang 1 minuto sa bawat episode, na nagpapasaya sa iyong umaga nang mas mabilis kaysa sa maitimpla ng iyong kape.

  "Banal na mga kontradiksyon: ❤️ Pag-ibig, 😡 Galit, ✝️ Pananampalataya, at 🙏 Pagpapatawad sa Bibliya" ay isang nakaaakit na serye ng podcast na nagtatampok ng boses ni Adonis mula sa aming AI-team sa Maynila. Bawat episode na may tagal na isang minuto ay bumabaling sa mga banal na kabaligtaran sa kasulatan, hinahamon ang mga tagapakinig na muling pag-isipan ang kanilang pag-unawa sa pag-ibig, galit, pananampalataya, at pagpapatawad sa pamamagitan ng mga provokatibong tesis at ironikong pagkakabaluktot.

  Ang serye ay nagtatalakay din ng iba pang mahahalagang bibliyang paksa tulad ng karunungan, katarungan, kababaan ng loob, pag-asa, pagsunod, kaligtasan, lakas ng loob, komunidad, pagsisisi, at kapayapaan. Sa buhay na imahinasyon at nakaaantig-isip na nilalaman, nag-aalok ang "Banal na mga kontradiksyon" ng isang natatanging at mapalalim na pagtuklas kung paano bumubuo ang mga banal na pagtutol na ito sa ating pananampalataya at pang-araw-araw na buhay.

  • 1 min
  "Tunay na komunidad ay nangangahulugan na ang lahat ay dapat mag-isip at kumilos sa parehong paraan."

  "Tunay na komunidad ay nangangahulugan na ang lahat ay dapat mag-isip at kumilos sa parehong paraan."

  "Ang tunay na komunidad ay nangangahulugan na ang lahat ay dapat mag-isip at kumilos sa parehong paraan, inaalis ang mga indibidwal na pagkakaiba para sa kapakanan ng pagkakaisa."

  Gayunpaman, sinasabi sa atin ng Bibliya sa Unang Corinto kabanata labindalawa, bersikulo dalawampu't pito 1 Corinto 12:27: "Ngayon kayo ay katawan ni Cristo, at ang bawat isa sa inyo ay bahagi nito." Itinatampok ng talatang ito ang pagkakaiba-iba sa loob ng isang komunidad, na nagpapaalala sa atin na ang bawat tao ay gumaganap ng isang natatanging at mahalagang papel.

  Yakapin ang banal na kabalintunaan sa kagandahan ng komunidad! Mag-subscribe sa "Banal na mga kontradiksyon" at makatanggap ng inspiring thought sa loob ng wala pang 1 minuto sa bawat episode, na nagpapasaya sa iyong umaga nang mas mabilis kaysa sa maitimpla ng iyong kape.

  "Banal na mga kontradiksyon: ❤️ Pag-ibig, 😡 Galit, ✝️ Pananampalataya, at 🙏 Pagpapatawad sa Bibliya" ay isang nakaaakit na serye ng podcast na nagtatampok ng boses ni Adonis mula sa aming AI-team sa Maynila. Bawat episode na may tagal na isang minuto ay bumabaling sa mga banal na kabaligtaran sa kasulatan, hinahamon ang mga tagapakinig na muling pag-isipan ang kanilang pag-unawa sa pag-ibig, galit, pananampalataya, at pagpapatawad sa pamamagitan ng mga provokatibong tesis at ironikong pagkakabaluktot.

  Ang serye ay nagtatalakay din ng iba pang mahahalagang bibliyang paksa tulad ng karunungan, katarungan, kababaan ng loob, pag-asa, pagsunod, kaligtasan, lakas ng loob, komunidad, pagsisisi, at kapayapaan. Sa buhay na imahinasyon at nakaaantig-isip na nilalaman, nag-aalok ang "Banal na mga kontradiksyon" ng isang natatanging at mapalalim na pagtuklas kung paano bumubuo ang mga banal na pagtutol na ito sa ating pananampalataya at pang-araw-araw na buhay.

  • 1 min
  "Ang tunay na katapangan ay hindi kailanman tungkol sa pagharap sa iyong mga takot."

  "Ang tunay na katapangan ay hindi kailanman tungkol sa pagharap sa iyong mga takot."

  "Ang tunay na tapang ay nangangahulugang hindi kailanman nakakaramdam ng takot; ang isang tunay na matapang na tao ay dapat palaging walang takot."

  Gayunpaman, nagbibigay ang Bibliya ng ibang pananaw tungkol sa kahulugan ng tapang.

  Sa Josue 1:9, sinasabi: "Hindi ba kita inutusan? Magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot; huwag kang manghina, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasaiyo saan ka man magpunta."

  Ipinahihiwatig ng talatang ito na ang tapang ay hindi kawalan ng takot, kundi ang lakas na kumilos sa kabila nito, na may pananampalatayang ang Diyos ay laging nasa ating tabi.

  Sumisid sa banal na mga kontradiksyon sa "Banal na mga Kontradiksyon" at tumanggap ng pang-araw-araw na dosis ng karunungan at ironiya upang magbigay inspirasyon at hamunin ang iyong mga pananaw, lahat sa loob ng isang minuto.


  "Banal na mga kontradiksyon: ❤️ Pag-ibig, 😡 Galit, ✝️ Pananampalataya, at 🙏 Pagpapatawad sa Bibliya" ay isang nakaaakit na serye ng podcast na nagtatampok ng boses ni Adonis mula sa aming AI-team sa Maynila. Bawat episode na may tagal na isang minuto ay bumabaling sa mga banal na kabaligtaran sa kasulatan, hinahamon ang mga tagapakinig na muling pag-isipan ang kanilang pag-unawa sa pag-ibig, galit, pananampalataya, at pagpapatawad sa pamamagitan ng mga provokatibong tesis at ironikong pagkakabaluktot.

  Ang serye ay nagtatalakay din ng iba pang mahahalagang bibliyang paksa tulad ng karunungan, katarungan, kababaan ng loob, pag-asa, pagsunod, kaligtasan, lakas ng loob, komunidad, pagsisisi, at kapayapaan. Sa buhay na imahinasyon at nakaaantig-isip na nilalaman, nag-aalok ang "Banal na mga kontradiksyon" ng isang natatanging at mapalalim na pagtuklas kung paano bumubuo ang mga banal na pagtutol na ito sa ating pananampalataya at pang-araw-araw na buhay.

  • 1 min
  "Ang tunay na katapangan ay hindi kailanman tungkol sa pagharap sa iyong mga takot..."

  "Ang tunay na katapangan ay hindi kailanman tungkol sa pagharap sa iyong mga takot..."

  Ang tunay na katapangan ay hindi kailanman tungkol sa pagharap sa iyong mga takot; ito ay tungkol sa pag-iwas sa panganib at pananatiling komportableng ligtas.


  Taliwas sa kaisipang ito, nag-aalok ang Bibliya ng ibang pananaw tungkol sa kahulugan ng katapangan. Sa Josue Kabanata 1, Talata 9, sinasabi: "Hindi ba kita inutusan? Magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot; huwag kang panghinaan ng loob, sapagkat ang Panginoon na iyong Diyos ay sasaiyo saan ka man magpunta."


  Ang talatang ito ay nagtatampok na ang tunay na katapangan ay pagharap sa mga takot at hamon, alam na ang Diyos ay kasama mo sa bawat hakbang. Simulan ang iyong araw sa isang pihit ng banal na kabalintunaan! Mag-subscribe sa "Banal na mga kontradiksyon" at tumanggap ng isang inspiradong kaisipan sa loob ng wala pang isang minuto sa bawat episode, na magpapasigla ng iyong umaga nang mas mabilis pa kaysa sa pagparada ng iyong kape.

  "Banal na mga kontradiksyon: ❤️ Pag-ibig, 😡 Galit, ✝️ Pananampalataya, at 🙏 Pagpapatawad sa Bibliya" ay isang nakaaakit na serye ng podcast na nagtatampok ng boses ni Adonis mula sa aming AI-team sa Maynila. Bawat episode na may tagal na isang minuto ay bumabaling sa mga banal na kabaligtaran sa kasulatan, hinahamon ang mga tagapakinig na muling pag-isipan ang kanilang pag-unawa sa pag-ibig, galit, pananampalataya, at pagpapatawad sa pamamagitan ng mga provokatibong tesis at ironikong pagkakabaluktot.

  Ang serye ay nagtatalakay din ng iba pang mahahalagang bibliyang paksa tulad ng karunungan, katarungan, kababaan ng loob, pag-asa, pagsunod, kaligtasan, lakas ng loob, komunidad, pagsisisi, at kapayapaan. Sa buhay na imahinasyon at nakaaantig-isip na nilalaman, nag-aalok ang "Banal na mga kontradiksyon" ng isang natatanging at mapalalim na pagtuklas kung paano bumubuo ang mga banal na pagtutol na ito sa ating pananampalataya at pang-araw-araw na buhay.

  • 1 min

Top Podcasts In Religion & Spirituality

The Bible in a Year (with Fr. Mike Schmitz)
Ascension
The Bible Recap
Tara-Leigh Cobble
followHIM: A Come, Follow Me Podcast
Hank Smith & John Bytheway
Joel Osteen Podcast
Joel Osteen, SiriusXM
Girls Gone Bible
Girls Gone Bible
Unashamed with the Robertson Family
Blaze Podcast Network