21 min

# 85 Barn som pårørende, Pårørendetilbud i Kristiansand og Pårørendekonferansen 2021 Selvmords Podden

    • Mental Health

Ny episode⭐️

Denne gang om barn som pårørende, pårørende tilbud i Kristiansand kommune, og pårørende konferanse.

Hvis du er opptatt av arbeidet med og for pårørende, vil dette inspirere deg :-)

Her kan du få hjelp:  

- Trenger du akutt hjelp ring 113!

Kirkens SOS: Døgnåpen
kristetelefon, tlf 22 40 00 40

Mental Helse: Døgnåpen krisetelefon, tlf 11 61 23

LEVE: Landsforeningen for etterlatte ved selvmord

Legevakten: tlf 116 117

Kors på Halsen (Røde Kors): Lavterskel samtaletelefon for barn og unge under 18,  
Tel. 800 33 321  (Mandag til fredag, kl 14-20)

Stiftelsen Elpis Selvmordsforebygging
-arbeider for at selvmordsnære og deres pårørende får den hjelpen de trenger.

Stiftelsen Lillebrors Minne
-omsorg for etterlatte

#ikke1til #selvmord #åpenhetredderliv #ikkegiopp #selvmordspodden #selvmordsforebygging #endagavgangen #antistigma #nytthåp #etterlatte #pårørende

Ny episode⭐️

Denne gang om barn som pårørende, pårørende tilbud i Kristiansand kommune, og pårørende konferanse.

Hvis du er opptatt av arbeidet med og for pårørende, vil dette inspirere deg :-)

Her kan du få hjelp:  

- Trenger du akutt hjelp ring 113!

Kirkens SOS: Døgnåpen
kristetelefon, tlf 22 40 00 40

Mental Helse: Døgnåpen krisetelefon, tlf 11 61 23

LEVE: Landsforeningen for etterlatte ved selvmord

Legevakten: tlf 116 117

Kors på Halsen (Røde Kors): Lavterskel samtaletelefon for barn og unge under 18,  
Tel. 800 33 321  (Mandag til fredag, kl 14-20)

Stiftelsen Elpis Selvmordsforebygging
-arbeider for at selvmordsnære og deres pårørende får den hjelpen de trenger.

Stiftelsen Lillebrors Minne
-omsorg for etterlatte

#ikke1til #selvmord #åpenhetredderliv #ikkegiopp #selvmordspodden #selvmordsforebygging #endagavgangen #antistigma #nytthåp #etterlatte #pårørende

21 min