24 min

Blindebukk nr.9 Arbeid til alle? Del 2 Blindebukk

    • Christianity

Det nye politiske partiet "Sentrum" skal gi arbeid til 100.000 funksjonshemmede. Kurt Ove Mæland møter Geir Lippestad. Etter det møtet trenger han psykolog.

Det nye politiske partiet "Sentrum" skal gi arbeid til 100.000 funksjonshemmede. Kurt Ove Mæland møter Geir Lippestad. Etter det møtet trenger han psykolog.

24 min