97 episodes

En podd där jag fokuserar på ett bolag i varje avsnitt. Syftet är att spara dig tid i dina investeringar genom att sammanfatta olika bolag i en enkel analys som kan ge dig både tips, nya idéer och förhoppningsvis information som du inte hade innan.
Jag har fått önskemål om möjligheten att bidra ekonomiskt till podcasten, och jag är glad att meddela att detta nu är möjligt! För er som vill stödja och samtidigt lyssna på avsnitten utan reklamintervaller, finns nu en Patreon-sida.
Besök Bolagsanalyspoddens Patreon via denna länk: https://tinyurl.nu/bolagsanalyspodden
Tack för att du lyssnar och för ditt stöd.
kontakt : bolagsanalyspodden@gmail.com

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Bolagsanalyspodden Bolagsanalyspodden

  • Business

En podd där jag fokuserar på ett bolag i varje avsnitt. Syftet är att spara dig tid i dina investeringar genom att sammanfatta olika bolag i en enkel analys som kan ge dig både tips, nya idéer och förhoppningsvis information som du inte hade innan.
Jag har fått önskemål om möjligheten att bidra ekonomiskt till podcasten, och jag är glad att meddela att detta nu är möjligt! För er som vill stödja och samtidigt lyssna på avsnitten utan reklamintervaller, finns nu en Patreon-sida.
Besök Bolagsanalyspoddens Patreon via denna länk: https://tinyurl.nu/bolagsanalyspodden
Tack för att du lyssnar och för ditt stöd.
kontakt : bolagsanalyspodden@gmail.com

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  Storskogen

  Storskogen

  Storskogen är en väldiversifierad bolagsgrupp bestående av 129 affärsenheter uppdelade i 14 vertikaler med en sammanlagd omsättning på cirka 36 miljarder kronor.
  Storskogen har en beprövad decentraliserad ägarmodell där förvärvade företag omfattas av koncernens principer för ekono­misk styrning och kontroll, men där affärs­besluten ligger kvar i företagen. Varje företag har ansvar för strategi, kompetens och resultat. Att ta bort ansvaret är att ta bort entreprenörskapet och det driv som utgör kärnan i Storskogens ägarmodell.
  Storskogen har en bredd av kompetens från olika branscher och verksamheter och agerar därför ofta som bollplank gentemot vd, och hjälper bolagen med planerade vd­-byten. Genom ett aktivt styrelsearbete tar Storskogen ansvar för att företagen har en fungerande affärsplan och budget. Att bolagen integreras i koncer­nens ekonomistyrning ger dem bättre verktyg för att följa upp resultat.

  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 19 min
  NCC

  NCC

  NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling.Ncc affärsområden är indelad i:NCC InfrastructureBygger infrastruktur för resor, transporter, energi och vatten. Verksamheten omfattar projekt av alla storlekar och spänner över lösningar från vatten och avloppsrening, dagvattenhantering och vindkraft till vägar, järnvägar, broaroch tunnlar. Affärsområdet är nordiskt men störst verksamhet finns i Sverige.NCC Building SwedenBygger och renoverar hållbara bostäder, kontor, vårdbyggnader, skolor, sportanläggningar och offentliga byggnader för offentliga och privata kunder i Sverige. Med hög kompetens inom hållbarhet, digitalisering och partnering utvecklar NCC Building Sweden projekt tillsammans med kunder i tidiga skeden.
  NCC Building NordicsBygger och renoverar hållbara bostäder, kontor, vårdbyggnader, skolor, sportanläggningar och offentliga byggnader för offentliga och privata kunder i Danmark, Finland och Norge. Renovering av befintliga bostäder och kontor har de senaste åren blivit en allt viktigare del av verksamheten.
  NCC Green Industry TransformationUnder 2024 etablerar NCC ett nytt affärsområde, NCC Green Industry Transformation. I affärsområdet ska resurser, kompetens och projekt från hela NCC samlas för att driva stora projekt relaterade till den gröna industriella omställningen.NCC IndustryErbjuder produkter och tjänster för bygg och infrastrukturprojekt i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Verksamheten omfattar produktion av stenmaterial och asfaltprodukter, beläggningsuppdrag och grundläggningsarbeten. Dessa delar bildar en naturlig förädlingskedja som är väl integrerad med NCC:s bygg- och anläggningsverksamhet.NCC Property DevelopmentUtvecklar och säljer hållbara kontors-, logistik-, handels- och samhällsfastigheter i bra lägen på definierade tillväxtmarknader i Norden. Verksamheten präglas av nära samarbeten med kunderna för att skapa flexibla, kundanpassade och hälsosamma arbetsplatser
  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 20 min
  Holmen

  Holmen

  Holmens verksamhet utgår från kraften som finns i skogen. De växande träden förädlas i egen in­dustri till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker sam­tidigt som vi producerar vatten- och vindkraft på egen mark. Effektiv råvaruhantering och cirkulära kretslopp är förutsättningar för vår lönsamhet.Affärsområden:
  Skog På drygt 1 miljon hektar egen produktiv skogsmark bedriver vi ett aktivt och hållbart skogsbruk. Den årliga volymen från egen skog uppgår till 2,8 miljoner m3fub.Energi Under ett normalår producerar de 1,2 TWh förnybar vatten- och vindkraftsel. Under 2022 tillkommer 0,4 TWh från den nya vindkraftparken Blåbergsliden.Trävaror för snickeri- och byggändamål. Produktionen sker vid fem sågverk i anslutning till egen skog med en årlig produktion om 1,5 miljoner m3.Kartong och Papper inom premiumsegmentet för konsumentförpackningar och papper som tillvaratar den färska fiberns egenskaper för att ge kostnadseffektiva alternativ till traditionella produkter för reklam, magasin, böcker och transportförpackningar. Produktionen, som sker vid tre svenska och ett engelskt bruk, uppgår till 1,5 miljoner ton.

  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 19 min
  Cloetta

  Cloetta

  Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i norra Europa. Sammantaget säljs deras produkter i fler än 60 länder över hela världen. Huvudmarknader är Sverige, Finland, Danmark, Norge, Nederländerna, Tyskland och Storbritannien. De har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, CandyKing, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife och Red Band. Cloetta har sju produktionsenheter i fem länder.
  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 20 min
  Latour

  Latour

  Latours verksamheter bedrivs i huvudsak i två grenar, en helägd industrirörelse och en portfölj med börsnoterade innehav. I dessa innehav verkar Latour som en aktiv ägare där styrelsearbetet är den viktigaste plattformen för hållbart värdeskapande. Dessutom finns ett antal övriga innehav, främst inom Latour Future Solutions. 
  Kärnvärden
  Latours fyra kärnvärden utgörs av:
  LångsiktighetAffärsmässighetFörtroende & AnsvarUtvecklingStyrningen präglas av en delegerad beslutsstruktur, varje innehav har en unik företagskultur och eget strategiarbete. Latours kärn värden genomsyrar dock alla innehav.
  I samtliga innehav tillämpas ett tydligt arbetssätt för styrelsearbete, förvärvsprocesser och integrations- processer. Latours intressen i ett flertal globala koncerner bidrar till att bolagen kan utvecklas i enlighet med den internationella expansionsstrategin, genom att innehaven kan utbyta erfarenheter och kunskap.
  Ledarskapet har en central roll i ägar styrningen. Ledare i Latour ska vara kulturbärare och ses som förebilder, de ska ta ansvar för resultat, hållbart värdeskapande och organisationens välmående. Ledarskapet präglas av frihet under ansvar, och går hand i hand med feedback och transparens.
  Bolag de är är:
  Securitas, Sweco, Alimak, Hultafors, Assa abloy och fagerhult.

  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 19 min
  Boliden

  Boliden

  Boliden AB är ett svenskt gruv- och metallföretag med kärnverksamhet inriktad på utvinning av metaller som koppar, zink, bly, guld och silver. Företaget har sin verksamhet främst i Sverige, Finland, Norge och Irland. Boliden grundades ursprungligen 1924 i Boliden, nära Skellefteå, Sverige, där man upptäckte en av de rikaste guldådrorna i världen vid den tiden.
  Företagets verksamhet kan delas in i två huvudområden: gruvor och smältverk. Inom gruvsektorn äger och driver Boliden flera gruvor där man utvinner både bas- och ädelmetaller. Smältverksverksamheten fokuserar på att framställa metaller genom att raffinera och återvinna råmaterial. Boliden är också kända för sin miljöfokuserade approach, där företaget strävar efter att minimera sin miljöpåverkan och främja hållbar utveckling inom gruv- och metallindustrin.
  Som ett företag noterat på Nasdaq Stockholm, är Boliden en betydande aktör på de globala metallmarknaderna. Företaget lägger stor vikt vid forskning och utveckling för att effektivisera sina processer, minska miljöpåverkan och förbättra säkerheten på arbetsplatserna

  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  • 19 min

Top Podcasts In Business

Money Rehab with Nicole Lapin
Money News Network
REAL AF with Andy Frisella
Andy Frisella #100to0
Money Stuff: The Podcast
Bloomberg
The Ramsey Show
Ramsey Network
Think Fast, Talk Smart: Communication Techniques
Stanford GSB
Habits and Hustle
Jen Cohen and Habit Nest

You Might Also Like

Aktiesnack
Magnus Skog & Peter Westberg
Kvalitetsaktiepodden
Ola, Markus & Claes
Market Makers
Acast
Affärsvärlden Analys
Affärsvärlden
Penserpodden
Penserpodden
Börslunch
EFN Ekonomikanalen