96 episodes

Välkommen till bopolpodden där du får veckans aktuellt inom bostadspolitik och där vi ger fördjupning och analys av ett intressant ämne.

Bopolpodden Bostadspolitik.se

  • News

Välkommen till bopolpodden där du får veckans aktuellt inom bostadspolitik och där vi ger fördjupning och analys av ett intressant ämne.

  66. Johanna Cerwall: "Bankerna måste ta större risk"

  66. Johanna Cerwall: "Bankerna måste ta större risk"

  I nästan hälften av Sveriges större städer riskerar framtidens pensionärer att inte kunna köpa en bostad, för att de inte kommer att få bolån, vilket kommer att minska rörligheten ytterligare. Det visar Skandias senaste rapport ”Pensionär utan bostad”.
  Hör Skandiabankens vd Johanna Cerwall i ett samtal med Anna Bellman om vikten av ett ökat politiskt ansvar men också vikten av ett ökat risktagande från bankernas sida, för att fler ska få råd att bo.

  I reprisen av Veckans aktuellt försöker vi bena ut komplexiteten i de finansiella marknaderna med ökade stödköp av företagsobligationer, att skuldsättningen i världen ökar och det paradoxala i att hushållens sparande ökar i ett läge när de skulle behöva spendera mera. Dessutom kommenterar vi Lennart Weiss uttalande om att Gävle har drivit sovjetisk bostadspolitik.

  Programledare: Anna Bellman

  Kontakta oss på:
  podd@bostadspolitik.se
  www.bostadspolitik.se
  www.facebook.com/bostadspolitik.se/

  • 1 hr 5 min
  Veckans aktuellt v 39: Stödköp av företagsobligationer och hushållen ökar sitt sparande

  Veckans aktuellt v 39: Stödköp av företagsobligationer och hushållen ökar sitt sparande

  I Veckans aktuellt belyser vi komplexiteten i de finansiella marknaderna med ökade stödköp av företagsobligationer, att skuldsättningen i världen ökar och det paradoxala i att hushållens sparande ökar i ett läge när de skulle behöva spendera mera. Dessutom kommenterar vi Lennart Weiss uttalande om att Gävle har drivit sovjetisk bostadspolitik.

  Kontakta oss på:
  
podd@bostadspolitik.se
  www.bostadspolitik.se
  www.facebook.com/bostadspolitik.se/

  • 21 min
  65. Daniel Waldenström: Fastighetsskatten är den minst skadliga skatten

  65. Daniel Waldenström: Fastighetsskatten är den minst skadliga skatten

  BOPOLPODDEN | Fastighetsskatten är åter på tapeten. De senaste åren har fastighetsskatten allt oftare dykt upp i debatten och intensiteten har ökat efter Januariöverenskommelsen. I samband med en större skattereform är det många eko¬nomer som vill se en återinförd fastighetsskatt och för politikerna är den en lockande finansie¬ringskälla. Hör Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi, i ett samtal med Anna Bellman om hur ekonomiskt jämlika vi är i Sverige och varför en fastighetsskatt vore bra. Vår expertkommentator Stefan Attefall har en annan åsikt, föga förvånande. Men varför och vad han efterlyser, det hör du efter samtalet.
  Sist i programmet hör du en repris av Veckans aktuellt där Stefan Attefall tycker att tonläget i debatten om marknadshyror i nyproduktion är för högt, han är kritisk till regeringens nya stöd för energieffektivisering och kommenterar huruvida Coronakrisen kommer att leda till beteendeförändringar på bostadsmarknaden.
  Innehåll:

  Programledare: Anna Bellman

  Kontakta oss på:
  podd@bostadspolitik.se
  https://www.bostadspolitik.se
  https://www.facebook.com/bostadspolitik.se/

  • 1 hr 2 min
  Veckans aktuellt v 38: Marknadshyror och satsningen på energieffektivisering

  Veckans aktuellt v 38: Marknadshyror och satsningen på energieffektivisering

  I Veckans aktuellt tycker Stefan Attefall att tonläget i debatten om marknadshyror i nyproduktion är för högt och han är kritisk till regeringens nya stöd för energieffektivisering. Dessutom ett resonemang och kommenterar på huruvida Coronakrisen kommer att leda till beteendeförändringar på bostadsmarknaden eller inte.

  Programledare: Anna Bellman

  Kontakta oss på:
  
podd@bostadspolitik.se
  www.bostadspolitik.se
  www.facebook.com/bostadspolitik.se/

  • 16 min
  64. Marie Thelander Dellhag: Miljonprogram 2.0 löser vår mest akuta fråga

  64. Marie Thelander Dellhag: Miljonprogram 2.0 löser vår mest akuta fråga

  Det saknas en debatt om hur vi kan möta en av våra mest akuta frågor idag. Det som görs just nu med Omstartskommissionens arbete räcker inte, utan är bara en summering av det som tidigare gjorts. Det menar Marie Thelander Dellhag, vd MKB, som i ett samtal med Anna Bellman berättar om Miljonprogram 2.0 och på vilket sätt priset på nybyggda bostäder skulle kunna sänkas avsevärt, så att fler har råd att bo.

  Programledare: Anna Bellman

  Kontakta oss på:
  podd@bostadspolitik.se
  https://www.bostadspolitik.se
  https://www.facebook.com/bostadspolitik.se/

  • 52 min
  Veckans Aktuellt v 37 - Finsansinspektionen, Peab och ny folkräkning

  Veckans Aktuellt v 37 - Finsansinspektionen, Peab och ny folkräkning

  Finansinspektionens kommentar på effekterna av höjda riskvikter för bankerna saknar all trovärdighet, Peab borde hantera sin krishantering mer transparent och förslaget att stärka folkbokföringen i områden med stor trångboddhet är ett myrsteg i rätt riktning men mycket mer behövs för att komma till rätta med problemen i våra utsatta områden. Det menar Lennart Weiss i Veckans Aktuellt.

  Kontakta oss på:
  
podd@bostadspolitik.se
  www.bostadspolitik.se
  www.facebook.com/bostadspolitik.se/

  • 17 min

Top Podcasts In News

Listeners Also Subscribed To