38 min

Byl jsem profesí policajt a ve volné chvíli četník | Michal Dlouh‪ý‬ Oldschooler's

    • Comedy Interviews

Celoživotní policista ve službě a četník v civilu. Už v roce 1983 nastoupil do "policejních" služeb, kde postupem času dosáhl služební hodnosti vrchního policejního rady. Dlouhodobě se věnuje historii výkonu bezpečnostní služby na našem území. Intenzivně publikuje texty týkající se četnictva a je spoluautorem řady scénářů s četnickou a policejní, respektive kriminální tématikou, za všechny například seriálu Četnické humoresky. Jak můžete vidět, jeho ústrojová kázeň je dokonalá. Přišel k nám v četnické uniformě,  která se používala od roku 1937.

Celoživotní policista ve službě a četník v civilu. Už v roce 1983 nastoupil do "policejních" služeb, kde postupem času dosáhl služební hodnosti vrchního policejního rady. Dlouhodobě se věnuje historii výkonu bezpečnostní služby na našem území. Intenzivně publikuje texty týkající se četnictva a je spoluautorem řady scénářů s četnickou a policejní, respektive kriminální tématikou, za všechny například seriálu Četnické humoresky. Jak můžete vidět, jeho ústrojová kázeň je dokonalá. Přišel k nám v četnické uniformě,  která se používala od roku 1937.

38 min