12 min

Cách vứt đồ và ai đó ra khỏi cuộc đời chúng ta Min Easy Leben

    • Relationships

Tối giản ư? Không thể vứt đồ thì không thể tối giản được, không vứt bỏ ai đó toxic thì không thể vui vẻ được. Dựa vào những gì mình học được từ The Toyota Way của Jeffrey Liker và Lối sống tối giản của người Nhật của Sasaki Fumio cũng như trải nghiệm của chính mình, hy vọng các bạn có một chiếc podcast hữu ích.

Âm Nhạc: As Leaves Fall
Nhạc Sĩ: @iksonmusic
Podcast dạng văn bản: https://mineasyleben.com/blog/f/cách-vứt-đồ-và-ai-đó-ra-khỏi-cuộc-đời-chúng-ta

Tối giản ư? Không thể vứt đồ thì không thể tối giản được, không vứt bỏ ai đó toxic thì không thể vui vẻ được. Dựa vào những gì mình học được từ The Toyota Way của Jeffrey Liker và Lối sống tối giản của người Nhật của Sasaki Fumio cũng như trải nghiệm của chính mình, hy vọng các bạn có một chiếc podcast hữu ích.

Âm Nhạc: As Leaves Fall
Nhạc Sĩ: @iksonmusic
Podcast dạng văn bản: https://mineasyleben.com/blog/f/cách-vứt-đồ-và-ai-đó-ra-khỏi-cuộc-đời-chúng-ta

12 min