3 min

Cái giá của những cuộc chia tay! | Số 148 | Tác giả Diep Bui | Giọng đọc Anh Dũng CÂY BÚT TRẺ AUDIO

    • Books

#caybuttre - Nếu cuộc sống trải toàn một màu hồng tươi đẹp, chắc hẳn không ai trong chúng ta còn có gì để nhớ, để luyến lưu? Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, buồn đó, đau khổ đó là vì không muốn kết thúc cuộc vui với những người thân, người yêu thương. Còn với những cuộc chia tay phải hiển nhiên diễn ra như để chấm dứt sự dối trá, lừa lọc nhau và khi đã hết duyên hết nợ, thì lúc này đây, chúng ta có nên cứng rắn quyết định chia tay chăng? 

► Tác phẩm:  Cái giá của những cuộc chia tay! 

► Tác giả:  Diep Bui 

► Giọng đọc:  Anh Dũng - https://bom.so/anhdung

► Nơi xuất bản:  https://caybuttre.vn/cai-gia-cua-nhung-cuoc-chia-tay/

---------------------------------------------------------------------------

❂ Cây Bút Trẻ Audio - Kênh phát thanh chính thức của Cộng đồng Cây Bút Trẻ ❂

► Nhấn để theo dõi chương trình này: https://bom.to/AGmJL2

► Website Cây Bút Trẻ: http://caybuttre.vn/

► Theo dõi Fanpage chính thức: https://bom.to/fsFUWW

► Tham gia Trại sáng tác Cây Bút Trẻ tại đây: https://www.facebook.com/groups/traisangtaccaybuttre


---

Send in a voice message: https://anchor.fm/cay-but-tre-audio/message

#caybuttre - Nếu cuộc sống trải toàn một màu hồng tươi đẹp, chắc hẳn không ai trong chúng ta còn có gì để nhớ, để luyến lưu? Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, buồn đó, đau khổ đó là vì không muốn kết thúc cuộc vui với những người thân, người yêu thương. Còn với những cuộc chia tay phải hiển nhiên diễn ra như để chấm dứt sự dối trá, lừa lọc nhau và khi đã hết duyên hết nợ, thì lúc này đây, chúng ta có nên cứng rắn quyết định chia tay chăng? 

► Tác phẩm:  Cái giá của những cuộc chia tay! 

► Tác giả:  Diep Bui 

► Giọng đọc:  Anh Dũng - https://bom.so/anhdung

► Nơi xuất bản:  https://caybuttre.vn/cai-gia-cua-nhung-cuoc-chia-tay/

---------------------------------------------------------------------------

❂ Cây Bút Trẻ Audio - Kênh phát thanh chính thức của Cộng đồng Cây Bút Trẻ ❂

► Nhấn để theo dõi chương trình này: https://bom.to/AGmJL2

► Website Cây Bút Trẻ: http://caybuttre.vn/

► Theo dõi Fanpage chính thức: https://bom.to/fsFUWW

► Tham gia Trại sáng tác Cây Bút Trẻ tại đây: https://www.facebook.com/groups/traisangtaccaybuttre


---

Send in a voice message: https://anchor.fm/cay-but-tre-audio/message

3 min