1 episode

Chúng tôi mang Silicon Valley và nước Mỹ đến với Việt Nam qua những câu chuyện về khoa học, kỹ thuật, cuộc sống.

Công nghệ 4.04 | Technology 4.04 Thai Duong and Huan Truong

    • Technology
    • 4.5, 2 Ratings

Chúng tôi mang Silicon Valley và nước Mỹ đến với Việt Nam qua những câu chuyện về khoa học, kỹ thuật, cuộc sống.

Customer Reviews

4.5 out of 5
2 Ratings

2 Ratings

Top Podcasts In Technology