4 episodes

Een gedegen kennis van de wiskunde en er vlot mee om kunnen gaan is noodzakelijk bij het begrijpen en toepassen van de stof die in de vakken van de eigen opleiding aan de orde komt. De wiskunde van het VWO is hiervoor een eerste aanzet, maar dit is nog lang niet voldoende. In Calculus A zal daartoe de kennis over functies van een variabele opgehaald en verdiept worden en vervolgens uitgebreid naar functies van meerdere variabelen. Veel problemen (ook uit de praktijk) zijn zo lastig dat er niet meteen een analytische oplossing voorhanden is en er een vereenvoudiging van het probleem gemaakt moet worden. Tal van de wiskundige begrippen in deze vereenvoudiging zullen als limieten beschreven zijn. Vandaar ook veel aandacht voor limieten. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan analytische oplosmethoden zoals integralen en bepaalde differentiaalvergelijkingen.

Calculus A University of Twente

    • Education

Een gedegen kennis van de wiskunde en er vlot mee om kunnen gaan is noodzakelijk bij het begrijpen en toepassen van de stof die in de vakken van de eigen opleiding aan de orde komt. De wiskunde van het VWO is hiervoor een eerste aanzet, maar dit is nog lang niet voldoende. In Calculus A zal daartoe de kennis over functies van een variabele opgehaald en verdiept worden en vervolgens uitgebreid naar functies van meerdere variabelen. Veel problemen (ook uit de praktijk) zijn zo lastig dat er niet meteen een analytische oplossing voorhanden is en er een vereenvoudiging van het probleem gemaakt moet worden. Tal van de wiskundige begrippen in deze vereenvoudiging zullen als limieten beschreven zijn. Vandaar ook veel aandacht voor limieten. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan analytische oplosmethoden zoals integralen en bepaalde differentiaalvergelijkingen.

Top Podcasts In Education

More by University of Twente