55 episodes

Podcast by Catella

Catella Catella

  • Business

Podcast by Catella

  2022 - 01 - 31 Råvarupodd Med Torbjörn Iwarsson

  2022 - 01 - 31 Råvarupodd Med Torbjörn Iwarsson

  Marknaden präglas av börsfall drivet av inflationsoro och en politisk hätsk situation. En del av inflationspåverkan kommer från höga råvarupriser och energipriser. För många av oss har nog just de kraftigt höjda elpriserna senaste månaderna visat påtagligt vilka effekter detta kan medföra och att det kan påverka tillväxten framöver.

  I Catella Podcast skall vi djupdyka i råvarumarknaden för att få en bättre bild av vad som driver prisutvecklingen, hur utbud och efterfrågan ser ut och vad vi kan förvänta oss framöver. Gäst är en av Sveriges mest tongivande experter inom området, Torbjörn Iwarsson, som bland annat varit råvaruchef på Handelsbanken Capital Markes, SEB, Carnegie och senast på Skandia Investment Management.

  Lyssna in podden som ger insikter i råvarumarknaden och dess inverkan på global tillväxt. Podden leds av Mikael Wickbom.

  Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation.
  Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity och Catella Hedgefond är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (lAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Index kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder.
  För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08—614 25 00.

  • 47 min
  Bromsa eller gasa? Börsutsikt 2022 med Martin Guri

  Bromsa eller gasa? Börsutsikt 2022 med Martin Guri

  Även om inflationstakten ökat så får man beteckna årets börsutveckling som häpnadsväckande stark. I Sverige kan vi notera en realavkastning om dryga 30 procent. Den starka börsutvecklingen har bromsat in de senaste veckorna och Powell har nu sagt att inflationstrycket i USA är inte fullt så övergående ”Transitional” som tidigare hävdat. Vi är nu många som funderar över om börsen kan fortsätta att stiga under 2022 och vi funderar också på om man behöver positionera om sig med en förändrad makromiljö.

  I Catella podcast blickar vi in i 2022. Martin Guri, Head of Nordic Strategy från Kepler Cheuvreux, gästar oss. Tillsammans med förvaltare Martin Nilsson kommer de att ge svar på alla frågor och funderingar du har om börsåret! Podden leds av Mikael Wickbom

  Riskinformation
  Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

  • 50 min
  Räntemarknaden med Olof Manner

  Räntemarknaden med Olof Manner

  Möt Olof Manner Swedbank i Catella Podcast

  Olof Manner är en av de mer tongivande talespersonerna kring syn räntemarknaden, han är verksam som senior rådgivare på Swedbank och skriver även som krönikör i Affärsvärlden.
  Tillsammans med Stefan Wigstrand, förvaltare av Catella Fondförvaltnings räntefonder, gästar de Catella Podcast.

  I denna livesändning av Catella Podcast tar vi pulsen på räntemarknaden och blickar framåt med hjälp av Olof Manner rådgivare Swedbank tillsammans med förvaltare Stefan Wigstrand Catella Fondförvaltning.

  Olof och Stefan guidar i dialog med Mikael Wickbom hur du kan förhålla dig till potentiellt stigande räntor och hur de balanserar risktagandet när de hämtar avkastning i högavkastande nordiska företagsobligationer.

  Riskinformation
  Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

  • 49 min
  ESG Och Hållbarhet, Buzzwords Som Påverkar Aktieurvalet I Praktiken

  ESG Och Hållbarhet, Buzzwords Som Påverkar Aktieurvalet I Praktiken

  ESG och Hållbarhet, buzzwords som påverkar aktieurvalet i praktiken

  Det pratas mycket om hållbarhet inom förvaltning, för svensk fondförvaltning är det mer eller mindre ett hygienkrav som nästan alla uppfyller. I podcasten granskar vi aktieurvalsprocessen ur ett hållbarhetsperspektiv och diskuterar vad det faktiskt innebär i praktiken ner på sektor och bolagsnivå.

  I Catellas Podcast: ESG, hållbarhet, taxonomi och aktieurval kommer vi att diskutera:

  • ESG övergripande i korta drag
  • Hur sektorers och bolags konkret påverkas av hållbarhet
  • Hur vi ser på värderingar och multipelexpansion
  • Hur etik blandas in i ESG
  • Hur påverkar EU regleringar, tex Taxonomi som initialt är miljöfokuserad

  Podden sänds live där vi har med en av de ledande aktieexperterna inom området som gäst, Josefin Johansson Sector Head Sustainability Equity Research från Handelsbanken. Dessutom deltar Martin Nilsson som förvaltar Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och som vanligt leds podden av Mikael Wickbom.

  Riskinformation
  Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

  • 45 min
  Catella Podcast: En ny supercykel?

  Catella Podcast: En ny supercykel?

  Efter ett mycket starkt första halvår, följt av en uppgång allt sedan raset mars 2020, så är konsensus i media att vi står inför ett börsfall. Inte så konstigt med tanke på att värderingen i många bolag är stretchade. I vår första podd efter sommaren ger vi vår syn på förväntansbilden om hösten. Aktieförvaltare Anders Wennberg och ränteförvaltare Stefan Wigstrand guidar om möjligheter och hot inför hösten i dialog med Mikael Wickbom. Vi ser ökad sysselsättning, förväntan om hög BNP tillväxt, ett samhälle som öppnar upp efter Covid och ökad försäljning när komponentbrist minskar. Kanske vi snarare står inför en supercykel istället?

  Riskinformation
  Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

  • 52 min
  Inflation Nya Grepp I Ränteförvaltningen 2021 - 06 - 30

  Inflation Nya Grepp I Ränteförvaltningen 2021 - 06 - 30

  Inflation? Nya grepp inom ränteförvaltningen.

  Traditionell ränteförvaltning står inför än större utmaningar och inflationstendenser i USA skapar osäkerhet. Övergående säger FED om inflationsspekulation.

  Detta avsnitt av Catella Podcast fokuserar på frågeställningar avseende räntemarknaden bla:
  • Vilken avkastning kan man förvänta sig?
  • Inflations påverkan på spreadar. i High Yield (HY)
  • Default påverkan
  • Derivatskydd
  • Aktielik avkastning i amerikansk HY långa tids perioder, till väsentligt lägre voll


  Missa inte att ta del av djuplodad information i Catellas podd där Mikael Wickbom för dialog med Stefan Wigstrand, förvaltare till en av marknadens starkast avkastande räntefonder, som ger svar på ovanstående frågor och mycket därtill.

  Riskinformation
  Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Hedgefond och ICA-fonderna är specialfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Catella Sverige Aktiv Hållbarhet och Catella Småbolagsfond får använda derivat och fondernas värde kan variera kraftigt över tid. Värdet på Catella Sverige Hållbart Beta kan variera kraftigt över tid. Catella Avkastningsfond får använda derivat och får ha en större andel av fonden investerad i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder, enligt 5 kap. § 8 Lag (2004:46) om värdepappersfonder. Catella Nordic Corporate Bond Flex får använda derivat och får ha en större andel av fonderna investerade i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut av enskilda statliga och kommunala myndigheter och inom EES än andra värdepappersfonder. För mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse se vår hemsida catella.com/fonder alternativt telefon 08-614 25 00.

  • 50 min

Top Podcasts In Business

Ramsey Network
Ed Mylett
Jocko DEFCOR Network
NPR
Andy Frisella #100to0
Guy Raz | Wondery

You Might Also Like